Paskutiniame praėjusių metų Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) valdybos posėdyje išrinkta nauja valdybos pirmininkė. Ja tapo Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, ARATC valdybai jau vadovavusi ir prieš keletą metų, o pačioje valdyboje dirbanti nuo 2009 metų.

Kolegų vienbalsiai ARATC valdybos pirmininke išrinkta V. Jurgelevičienė pasidžiaugė, kad Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą įkūrusios septynios savivaldybės sugeba įsiklausyti vienos į kitas ir priimti vieningus sprendimus, kurie užtikrina sklandų modernios  atliekų tvarkymo infrastruktūros kūrimą regione.

„Atliekų tvarkymas yra atsakinga, sudėtinga ir jautri viešųjų paslaugų sritis, liečianti visą regiono bendruomenę. Noriu pagirti centro direktorių Algirdą Reipą, kuris yra labai stiprus ir kompetentingas vadovas, puikiai atstovaujantis įmonę valstybės institucijose ir atsakingai bei išsamiai pateikiantis visą svarbią informaciją valdybai, kuri sprendimus priima daugumos balsų principu“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Ji pažymėjo, kad atliekų tvarkymo kaštai Alytaus regione yra vieni mažiausių šalyje, o pats centras vertinamas kaip regioninių atliekų tvarkymo centrų lyderis Lietuvoje. 

Paskutiniame ARATC valdybos posėdyje buvo paskirti ir du nauji jos nariai. Alytaus miesto savivaldybė į valdybą delegavo Liną Nalivaikienę, kuri pakeitė Kęstutį Žuromską, iki šiol ėjusį ir valdybos pirmininko pareigas, Birštono savivaldybė - Irmantą Adamonį, kuris valdyboje pakeitė anksčiau šios savivaldybės deleguotą atstovą Algį Revucką.

ARATC įstatai numato, kad valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 9 nariai. Alytaus miesto savivaldybei valdyboje atstovauja trys, kitoms šešioms savivaldybėms – po vieną narį.

Valdyba yra renkama ketverių metų kadencijai.

Apie UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras 

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra didžiausia atliekas tvarkanti įmonė Alytaus regione, įsteigta 7 šio regiono savivaldybių – Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų. Bendrovė organizuoja regioninę atliekų tvarkymo sistemą, eksploatuoja atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginius, administruoja vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, vykdo visuomenės informavimo ir švietimo programą apie atliekų tvarkymą. Bendrovė yra įdiegusi aplinkosaugos valdymo standartą ISO 14001 ir Alytaus regiono bendruomenei užtikrina saugų aplinkai ir gyventojų sveikatai komunalinių atliekų tvarkymą. Viešųjų pirkimų būdu parinkus komunalinių atliekų surinkėjus ir įvedus visuotinę rinkliavą, Alytaus regione yra užtikrintas viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumas, kokybė ir prieinamumas.