Rugpjūčio mėn. 7 d. 19 val. Alytaus rajono Krokialaukio gyvenvietėje vyks tradicinis renginys "Kaip gyveni kaimyne?". Programoje puikios saviveiklininkų dainos ir šokiai, bei šaunus grupės "Patruliai" pasirodymas. Kviečiame atvykti!


P.S. prisiminkime kaip toks renginys vyko pernai: