Danielius Jakubavičius

Punios seniūnijos vyrų ansamblis (vadovas Gintautas Šmitas) dainuoja lygiai taip pat kaip ir anksčiau visi ansambliai: tvirtai ir nuostabiai!

Pažiūrėkite: