Štai kaip rugsėjo 1-ąją sutiko Simno spec. m-klos bendruomenė!

Mokyklos himnas: