Danielius Jakubavičius

Simno kultūros namuose iškilmingai 15-ąjį gimtadienį ir 200-ąjį koncertą rengė šio krašto Bočių ansamblis "Sidabra".

Visi atvykę svečiai, sveikindami vadovę Aldoną Marčiukonienę, linkėjo dar ilgai dainuoti liaudies dainas bei nenuilstamai ir toliau burti šalia savęs visus folkloro bendraminčius.