Danielius Jakubavičius

2019 04 12 Simno spec. mokyklos teatras "Runa" (režisierius Arūnas Narauskas) 25-ąjį savo gyvavimo gimtadienį pasitiko visiems suvaidindami spektaklį "Eglė žalčių karalienė".

Mindaugo Astrausko video-foto medžiaga: 

Arūnas Narauskas:

Teatras tarsi žmogaus gyvenimas, kurį pragyvenus lieka prisiminimai, tačiau jo neįmanoma pakartoti. Praskriejo 25 – asis teatro studijos „Runa“ pavasaris. Svečius ir žiūrovus sukvietėme į mūsų naujojo spektaklio premjerą „Eglė Žalčių Karalienė“, pagal Salomėjos Nėries poemą – pasaką. 

Esame tam, kad ugdytume gebėjimą pasidžiaugti savo pasiekimais, kūryba, kad puoselėtume vaikuose meilę teatrui, kad mokiniai galėtų panirti į jiems nežinomą pasaulį ir jame patirtų bendravimo, kūrybos, raiškos džiaugsmą. 

Ačiū aktoriams Larisai Kalpokaitei, Jonui Braškiui, kad visą dešimtmetį buvote ir esate mūsų studijos ambasadoriai, nors būdami labai užimti randate laiko atvykti į mūsų spektaklių premjeras. 

Ačiū LR Seimo nariui Robertui Šarknickui, jo šaunioms padėjėjoms Skaistei Ulčickaitei ir Dovilei Šinkariukienei, kad niekada nepamiršta mūsų jaunųjų artistų ir atvyksta į kiekvieną teatro šventę. 

Dėkoju mūsų mokyklos direktorei Janinai Žeimienei už nuoširdžią pagalbą, organizuojant ir vedant renginius. Ačiū buvusiai direktorei Elenai Dainauskienei, kad visada palaikė mano idėjas ir leido man tobulėti. 

Dėkoju už bendradarbiavimą Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos "Viltis" Alytaus r. padalinio pirmininkei Danutei Laukaitienei. 

Ačiū Alytaus r. savivaldybės tarybos narei, gydytojai Jūratei Overaitytei už pagalbą organizuojant teatro šventes, taip pat nuolatiniams renginio rėmėjams: Sidsel Askerud, verslininkei Genovaitei Guževičienei,  Agnei Kučinskienei, UAB „Rosvanta“ ir VšĮ „Bruneros“. 

Nuoširdžiai dėkoju  Danieliui Jakubavičiui  ir Mindaugui Astrauskui už spektaklių įamžinimą. Ačiū kultūrinės veiklos vadovei Irenai Pranckienei už galimybę parodyti spektaklį didžiojoje scenoje. 

Dėkoju Juozui Kavaliauskui už pagalbą įgarsinant spektaklį. Nuoširdus ačiū Robertui Vilkauskui ir Jonui Kazakevičiui  už darbą prie pulto. Dėkoju Aldutei Mikulskienei už merginų grimą.

 Ačiū šauniesiems Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos mokiniams ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Viltis" Alytaus r. padalinio jaunuoliams. Esate patys šauniausi. 

Nuoširdus ačiū kiekvienam iš Jūsų, kurie buvote ir esate kartu 25 – erius metus.