Skalbimo ir prausimosi paslaugų pageidavo ir vasarą

 Skalbimo ir prausimosi paslaugų pageidavo ir vasarą

Kartu su rugsėju ir naujais mokslo metais naują sezoną Alytaus rajone
pradeda skalbimo ir dušo paslaugas teikiančios bendruomenės. Vonios, dušo ar
skalbyklės namuose neturintys  gyventojai vėl gali kreiptis į seniūnijas ir
nemokamai mėgautis pirtyje, praustis duše, išsiskalbti.

Kadangi vasara buvo ne itin šilta, Pivašiūnų seniūnijos gyventojai į
pirtį Mikalavo kaime prašėsi ir vasarą.

 „Iš pradžių į šią paslaugą žmonės
žiūrėjo atsargiai, nedrąsiai, bet po kurio laiko įvertino ir dabar noriai
važiuoja maudytis, skalbtis ir pagyvenę žmonės, ir šeimos su vaikais, kurie
tokios galimybės neturi namuose. Buvo norinčių pirtyje pasiperti ir vasarą.
Laukia žmonės, kada vėl galės atvykti. Čia jie ne tik prausiasi, skalbiasi, bet
ir bendrauja“, – sakė Pivašiūnų seniūnė Rima Čelkonienė.

2016 metų pabaigoje pradėta Alytaus rajono savivaldybės iniciatyva
gyventojai džiaugiasi ir naudojasi.  Galimybės
namuose praustis ir skalbtis neturi apie 3000 žmonių. Per šių metų pirmąjį
pusmetį nemokamai paslaugą gavo daugiau kaip 800 gyventojų. Prausimosi ir
skalbimo paslaugas teikia 12 kaimo bendruomenių ir Raudonojo Kryžiaus skyrius.

 Kai
ku­rios ben­druo­me­nės jau turėjo įsi­gi­ju­sios au­to­ma­ti­nes skal­byk­les,
įsi­ren­gu­sios du­šus, o kai ku­rioms tai pa­da­ry­ta už ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės
skir­tas lė­šas.
Savivaldybė padėjo bendruomenėms įrengi patalpas, o
Mikalavo, Kančėnų kaimuose – ir pirtis.

Skalbimo ir dušo pa­slau­gų ypač pa­gei­da­vo dau­gia­vai­kės
šei­mos ir ne­įga­lūs gy­ven­to­jai. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2017 me­tų
biudžete numatė 48 tūkst. eu­rų, u
ž suteiktas paslaugas gyventojams bendruomenėms sumokama iš sutaupytų
socialinėms reikmėms skirtų lėšų.

Alytaus rajono gyventojai, neturintys namuose sąlygų praustis ir
skalbti, dėl skalbimo ir dušo jau gali kreiptis į seniūnijos socialinį
darbuotoją.              Prausimosi paslauga nemokamai galima naudotis kartą per mėnesį, o bendruomenių
namų skalbyklėmis, priklausomai nuo šeimos narių skaičiaus, šeimoms leidžiama
naudotis nuo vieno iki kelių kartų per mėnesį.                      

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Rašyti komentarą