Rūta Averkienė

Varėnos rajone lankėsi LR Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis bei jo patarėjai Elvinas Jankevičius ir Tomas Beržinskas. Premjeras vizito metu Varėnoje ir Merkinėje su Varėnos rajono savivaldybės vadovais bei administracijos specialistais aptarė aktualius rajonui klausimus. Susitikimuose dalyvavo ir Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė.

Vizitas prasidėjo nuo prieš pora metų atnaujintų Varėnos kultūros centro kino ir parodų salių pastato lankymo. Premjerui gerą įspūdį paliko moderniai atnaujintos ir maksimaliai pritaikytos kultūros paslaugoms teikti pastato erdvės.

Susitikimo metu Varėnos rajono savivaldybės atstovai kalbėjo apie aktualius Varėnos rajono klausimus. Meras Algis Kašėta trumpai pristatė bendrą Varėnos rajono situaciją, perspektyvas bei strategiją, kaip būtų galima išlaikyti gyventojų skaičių, suteikiant kokybiškas ir reikalingas švietimo, sveikatos, socialines, kultūros, sporto paslaugas, plėtoti turizmą, kurti kokybišką gyvenamąją aplinką, patrauklią tiek naujajai kartai, tiek esamiems gyventojams. Taip pat buvo kalbėta apie savivaldybės įgyvendinamus projektus.

Su Premjeru aptartas klausimas dėl Miškų įstatymo pakeitimo, nes pagal dabar galiojantį įstatymą mieste keičiant miško paskirties žemę į kitas naudmenas, savivaldybė turi mokėti neproporcingai didelę kompensaciją valstybei, o tai stabdo Varėnos miesto bei jame esančių gyvenamųjų teritorijų plėtrą.

Premjeras paprašytas tarpininkauti dėl uždaromos Valkininkų vaikų tuberkuliozės ligoninės „Pušelė“ pastatų perdavimo savivaldybei. „Mums aktualu, kad šie pastatai būtų perduoti savivaldybei, nes perdavimas turto fondui nebūtų pats geriausias sprendimas. Nenorime, kad jie stovėtų nenaudojami, tad už simbolinę kainą juos išnuomotume investuotojams“, – kalbėjo meras. Taip pat buvo kalbėta apie šalia šių pastatų esantį avarinį pastatą, kuriam nugriauti reikalingos didelės lėšos, o jų savivaldybė tikrai neturi.

Svečiai apsilankė Varėnos sporto centre, apžiūrėjo jo patalpas bei baseiną ir šalia esantį stadioną. Varėnos rajono savivaldybė planuoja statyti sporto salę, todėl Premjerui buvo parodyta erdvė būsimai sporto salei ir aptarta, kaip Vyriausybė galėtų prisidėti prie Varėnos rajono bendruomenei reikalingos bei jos poreikius atitinkančios universalios sporto salės finansavimo. Meras Algis Kašėta sako, kad šiuo metu erdvių sportuoti Varėnoje tikrai trūksta. „Turime gražų sporto centrą, tačiau jame nėra sporto salės. Turime ambicijų tapti vienu sportiškiausių rajonų. Taip pat turime ir sportininkų, kurie pasiekia gražių rezultatų ir garsina Varėnos vardą šalyje bei užsienyje. Mūsų rankininkai jauniai ir jaunučiai respublikoje laimi pirmas ir antras vietas, o vyrų rankinio komanda „Ūla“ žaidžia aukščiausioje lygoje ir taip pat yra iškovojusi nemažai laimėjimų. Turime ir krepšinio, tinklinio, futbolo komandų, kurios neturi tinkamų sąlygų sportuoti. Jei planuojama sporto salė būtų pastatyta, galimybę sportuoti bei užsiimti sveika gyvensena suteiktume žymiai didesniam skaičiui vaikų ir suaugusiųjų“, – teigia rajono vadovas.

Vėliau svečiai apsilankė Merkinės kryžių kalnelyje. Premjeras laisvės kovų dalyvių aukų atminimą pagerbė padėdamas krepšelį gėlių prie koplytėlės. Čia Varėnos rajono savivaldybė planuoja įgyvendinti memorialo Dainavos apygardos partizanams projektą. Šiuo metu pačių gyventojų iniciatyva 1989 m. įrengtą Dainavos partizanams skirtą memorialą jau būtina tvarkyti ir atnaujinti. Jis yra vienas didžiausių memorialų Lietuvos partizanams, žuvusiems už laisvę kovose su okupacine sovietų valdžia.

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje buvo aptartas klausimas dėl Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato atnaujinimo. Šioje gimnazijoje šiuo metu mokosi 260 mokinių ir ji yra vienintelė ugdymo įstaiga Merkinės seniūnijoje. Šiems pastatams reikalingas remontas, kurį pirmiausia reikėtų pradėti nuo stogo. Ministro Pirmininko buvo paklausta, ar Vyriausybė galėtų prisidėti prie gimnazijos pastatų atnaujinimo.

Susitikimo metu buvo aptarti ir kiti klausimai. Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta kalbėjo apie savivaldybės planus tinkamai įamžinti M.K. Čiurlionio gimimo vietą Senojoje Varėnoje ir pažymėjo, jog nori ją įamžinti bendromis su Vyriausybe pastangomis.

Dar vienas svarbus klausimas Varėnai, kuris buvo aptartas su Premjeru – geležinkelio ruožo iki Vilniaus modernizavimas. Jis labai prisidėtų prie Varėnos krašto turizmo plėtros.

                      Premjeras išreiškė susidomėjimą dėl mero pristatyto savivaldybės įgyvendinamo ambicingo koncesijos pagrindu paremto projekto, kuriuo siekiama verslo ir turizmo plėtrai panaudoti istorinius Merkinės miestelio objektus ir pasitelkus privatų investuotoją bei rekonstravus du turtingą miestelio istoriją menančius pastatus, juose įrengti viešbučius ir kavines. Šis projektas pasitarnaus turizmo plėtrai, nes šiuo metu Merkinėje, kurioje apstu turistų, nėra nei kur pernakvoti, nei pasimaitinti.

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius Eimutis Gudelevičius Vyriausybės vadovui pristatė didžiausius direkcijos vykdomus projektus. Pasak jo, vienas svarbiausių šiuo metu su partneriais iš Lenkijos vykdomų projektų – ornitologijos centro įrengimas prie šalia Merkinės esančio Mergelių Akelių ežero.

Apibendrindamas susitikimą ir Varėnos rajono savivaldybės išsakytas iniciatyvas, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis pažymėjo, jog jas vertina palankiai. Jo teigimu, bus ieškoma galimybių atsižvelgti į argumentuotus savivaldybės prašymus dėl šių planuojamų projektų finansavimo. Pasak Premjero S. Skvernelio, akivaizdu, kad sporto salės poreikis Varėnos rajono bendruomenei yra didelis, todėl 2019 m. planuojama prisidėti prie projekto finansavimo.

Premjeras sakė palaikantis savivaldybės idėją Merkinėje sutvarkyti memorialą Dainavos apygardos partizanams atminti. Jis taip pat pažymėjo, kad bus ieškoma galimybių surasti finansavimą Vinco Krėvės gimnazijos pastato renovacijai, kadangi gimnazijos bendruomenė nėra mažėjanti. Ministro Pirmininko S. Skvernelio teigimu, jis ieškos galimybių, kad savivaldybei būtų perduoti „Pušelės“ pastatai, o dėl lėšų skyrimo šalia esančiam avariniam pastatui nugriauti jis paragino savivaldybę teikti prašymą.

Taip pat Premjeras informavo, kad jo žiniomis, „Lietuvos geležinkeliai“ svarsto galimybę atkurti geležinkelio liniją iki Gardino. Jeigu šie svarstymai bus įgyvendinti, Varėnos rajonui ir jo gyventojams tai irgi bus teigiamas veiksnys.