Vasario 15 dieną Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje  šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo dieną . Spalvingoje poetinių žodžių, dainų ir šokių popietėje ,,Užaugau Lietuvoj“ skyriaus  bendruomenę  šios šventės proga sveikino Alovės seniūnijos seniūnė Irma Stenionienė.

Renginio pradžioje giedojome Lietuvos himną. Pradinių klasių mokiniai Lietuvą pasveikino šokiu, o  dainų studijų  ,,Spindulėlis“  ir ,,Spindulys“ dainininkai, vadovaujami mokytojos Zitos Cikanienės, nuotaikingomis dainomis.

Bibliotekininkė Birutė Jarusevičienė, mokytojai bei mokiniai apie  Tėvynę, didingą jos praeitį, gimtosios kalbos reikšmę kalbėjo poetų Sigito Gedos, Prano Vaičaičio, Janinos Degutytės, Justino Marcinkevičiaus žodžiais.

Renginio pabaigoje  Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Alksninienė įteikė apdovanojimus olimpiadų, konkursų nugalėtojams ir juos ruošusiems mokytojams.

 ,,O kas gi ta Tėvynė?“ – klausėme  šventinėje popietėje. ,,Tai mes visi. Ir jeigu mes teisingi, tai ir tėvynė bus teisinga.“

 Lietuvos valstybės atkūrimo šventė suvienijo mūsų bendruomenę džiaugsmui savo tauta ir valstybe, pasididžiavimui, kad esame lietuviai.

 Laima Ryženinienė,  Daugų Vlado Mirono gimnazijos vyr. lietuvių kalbos mokytoja