Devintą kartą ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ pakvietė kiekvieną mūsų nepritarti patyčioms ir jas stabdyti. Sakoma, kad ,,Juokaujama norint pralinksminti, tyčiojamasi – norint įskaudinti“. Prie šios iniciatyvos motyvacinėmis veiklomis prisijungė ir Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Daugų bei Miroslavo skyrių pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokiniai su mokytoja Laima Zalanskiene. Pasinaudojant ,,Vaikų linijos“ parengtomis rekomendacinėmis veiklomis bei informacine medžiaga buvo diskutuota, stebėta filmai, video. Po filmų peržiūros mokiniai pasidalijo savo mintimis, ką įdomaus, ar svarbaus išgirdo. Toliau buvo pateikiami scenarijų pavyzdžiai, kaip bendraamžiai papuola į situaciją, susijusią su patyčiomis. Buvo kviečiama įsijausti ir atsakyti į klausimus – ne, taip, galbūt -  ką kiekvienas situacijos dalyvis galėtų daryti įvykus šiai situacijai ir po jos. Apibendrinant užsiėmimus buvo įvardintos pagrindinės mintys, kad: pasirinkdami nesityčioti ir padėti tiems, kurie susiduria su patyčiomis – kuriame saugesnę aplinką ir sau ir šalia esantiems; kiekvienas savo elgesiu - galime parodyti nepritarimą patyčioms.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija