Ypatingos žvakutės sužiba ant nelankomų kapų

Visų šventųjų diena ir Vėlinės, kai pagerbiame mirusiuosius, uždegame žvakutes ne tik ant savo artimojo, bet ir ant neaplankyto kapo – toks šios Varėnos pasienio rinktinės ir užkardų socialinės akcijos tikslas.

Varėnos pasienio rinktinės pareigūnai kartu su Varėnos jaunimo centro jaunimu ir centro darbuotojais, spalio 30-osios dienos popietę, skyrė Juozo Balčiaus-Balučio vadavietės ir Druskininkų bataliono partizanų žuvimo vietos tvarkymui. Vėliau pasieniečiai su jaunimu pagerbė žuvusiuosius tylos minute, uždegė žvakutes, simbolizuojančias amžinąją šviesą.


1947-04-11 Juozo Balčiaus-Balučio vadavietėje, apsupti bunkeryje žuvo Druskininkų bataliono vado pavaduotojas J. Balčius-Balutis, A. Čaplikas-Paukštis, J. Korsakas-Šermukšnis, B. Jurkevičius-Putinas. Druskininkų batalionas priklausė Merkio rinktinei kurios vadu buvo Vanagas-Adolfas Ramanauskas.  Balučio vadavietę išdavė to paties būrio partizano Putino brolis Petras. Bunkeryje partizanai atsidūrę padėtyje be išeities, patys sau atėmė gyvybes.

Bunkeris – Balučio vadavietė – 1997 m. buvo atstatyta. Prie jo iškilo pirmas Lietuvoje trikampio formos Vyčio Kryžius – atminimo ženklas. 

Varėnos pasienio rinktinės, Kabelių, Aleksandro Barausko, Kalvarijos, Druskininkų, Gintaro Žagunio, Purvėnų, Tribonių ir Kapčiamiesčio pasienio užkardų pareigūnai, bei darbuotojai šios intencijos vedami, visą savaitę  vietose esančiose Varėnos pasienio rinktinės užkardų teritorijose tvarkė nelankomas amžinojo poilsio vietas,  partizanų žuvimo vietas, pagerbė prie sienos su Lenkija tragiškai žuvusius pasieniečius  – iškirsto menkaverčius krūmus, ištempė šakas, surinko šiukšles, nuvalė pastatytus paminklinius akmenis ir samanomis pasidengusius kryželius, sutvarkė aplinką bei uždegė žvakutes.

Mirusiųjų atminimas yra mūsų visų pareiga ir bendra pagarbos išraiška mirusiems. 

VSAT Varėnos pasienio rinktinės viešųjų ryšių specialistė Laura Jurgelevičiūtė