Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ skelbia atranką laisvai raštinės administratoriaus, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei užimti

 Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ skelbia atranką laisvai raštinės administratoriaus, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei užimti
 1. Pareigybė – raštinės administratorius. Pareigybė priskiriama specialistų darbuotojų grupei.
 2. Pareigybės lygis – B. 
 3. Darbo krūvis – 1 etatas.
 4. Darbo sutartis – neterminuota (taikomas bandymo laikotarpis).
 5. Darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (nuo 5,6 iki 5,9) nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (3 priedas), atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį
 6. Kvalifikaciniai reikalavimai:
  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
  2. mokėti dirbti „MS Office” programomis: „MS Word”, „MS Excel”, „MS PowerPoint”, „MS Outlook” ir „Internet Explorer”;
  3. privaloma gerai mokėti lietuvių kalbą žodžiu ir raštu;
  4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, informaciją, rengti išvadas;
  5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą;
  6. privalumas – darbo patirtis Raštinės, Biuro administratoriaus, Archyvaro, Sekretoriaus ar joms prilygintinose pareigose.
 7. Asmenys, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą (CV);
  5. rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (jeigu turi).
 8. Dokumentų pateikimas:
  1. dokumentai priimami iki 2023 m. rugpjūčio 25 d.
  2. dokumentus siųsti el. p. ld@saulute.alytus.lm.lt .
  3. pasiteirauti telefonu +370 611 34689 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val.
 9. Atrankos būdas:
  1. pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis su atrinktais kandidatais;
  2. su atrinktais kandidatais susisieksime telefonus ar el. paštu ir pakviesime pokalbiui individualiai suderintu laiku.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių