Alytaus rajono savivaldybės taryba nustatė žemės mokesčio tarifus ir sumažino žemės ūkio paskirties žemės mokestį

 Alytaus rajono savivaldybės taryba nustatė žemės mokesčio tarifus ir sumažino žemės ūkio paskirties žemės mokestį

Rugpjūčio 11 d. vykusiame Alytaus rajono
savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę
žemę tarifo dydį 2022 metams.
 

Žemės ūkio paskirties žemei buvo numatyta,
kaip ir anksčiau taikyti  1 proc. žemės
vertės mokestį, tačiau savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas pasiūlė, o
tarybos nariai pritarė, kad reikia atsižvelgti į tai, jog šiemet žemės rinkos
vidutinė vertė, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo, taigi žmonėms tektų mokėti žymiai
brangiau. Sumažinus nuomos mokesčio koeficientą iki 0,85 proc., gyventojai
praktiškai nepatirs nuostolio, mokestis nepadidės.
 

Mėgėjų sodų žemei nustatytas 1 proc. žemės
vertės mokestis, gyvenamųjų teritorijų žemei – 0,6 proc.; komercinei žemei – 1
proc.; pramonės ir sandėliavimo paskirties žemei – 2 proc.; garažų bendrijų ir
garažų savininkų naudojamai žemei – 2 proc.; apleistai, nenaudojamai žemei arba
žemei, kurioje stovi nenaudojamais, naudojamais ne pagal paskirtį, apleistais
arba neprižiūrimais pripažinti pastatai (patalpos) ir statiniai, – 4 proc.
žemės vertės. Bažnyčių ir šventorių užimtai žemei bei
sklypams, taip pat žemei prie pastatų ir statinių, priklausančių religinėms
bendrijoms, išskyrus žemę, naudojamą žemės ūkio veiklai, nustatyta taikyti  0,1 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą.
 

Alytaus rajono savivaldybės teritorija  nuo 2011 m. suskirstyta į 24 žemės verčių
zonas. Jose žemės ūkio paskirties žemės vertė didėja nevienodai: didžiausia
vertė yra priemiestinių sklypų: pvz.,  Miklusėnų k. – 3820 eurų už 1 ha,  Daugų 
mieste – 5620 eurų už 1 ha, o štai nutolusioje nuo Alytaus  Raitininkų seniūnijoje – 1960 eurų už 1 ha.
 

Juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį apsiskaičiuoja patys, mokesčių
deklaracijas dviem egzemplioriais iki einamųjų metų spalio 15 d. pateikia
savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui.
 

Už fizinių asmenų žemės nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimą ir mokesčių mokėtojų
informavimą atsakinga savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė Zita Jadeškienė (te. Nr. 8-315 69013). Mokesčių deklaracijas
jai reikia pateikti iki einamųjų metų lapkričio 1 d.
 

Fiziniai ir juridiniai asmenys dėl žemės kadastro duomenų patikslinimo
papildomai priskaičiuotą ar perskaičiuotą žemės nuomos mokestį turi sumokėti ne
vėliau, kaip per 30 dienų po duomenų patikslinimo.

Alytaus rajono savivaldybės informacija 


Nuotr.: Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdis.


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių