Alytaus rajono ūkininkams – geros žinios

 Alytaus rajono ūkininkams – geros žinios

Į nederlingų Lietuvos teritorijų
žemėlapį gali būti įtrauktos dar šešios Alytaus rajono savivaldybės seniūnijos.
Dėl to nenašiose žemėse ūkininkaujantys ūkininkai gautų papildomas
kompensacines išmokas, kurios siektų daugiau kaip 50 Eur
už hektarą.

Retai apgyvendintų, mažo žemės ūkio naudmenų našumo,
taip pat potvynių užliejamų vietovių – mažiau palankių ūkininkauti – nestinga
ir Alytaus rajone. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas
džiaugiasi, jog didelių pastangų dėka į sąrašą papuola papildomos Alytaus
rajono seniūnijos.

Į mažiau palankias ūkininkauti teritorijas Žemės ūkio ministerija pasiūlė
įtraukti Alovės,
Butrimonių, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios seniūnijas, atsižvelgus į
žemės kokybės balus ir normatyvinį pakoreguotą pagal faktą grūdinių kultūrų
derlingumą:

Alovės seniūnija: našumo balas – 32, žemės ūkio
paskirties žemės plotas – 6348 ha, grūdinių kultūrų derlingumas – 2,81;                     

Butrimonių seniūnija: našumo balas – 34, žemės ūkio paskirties žemės plotas –
5713 ha, grūdinių kultūrų derlingumas – 3,13;             

Miroslavo seniūnija: našumo balas – 33, žemės ūkio paskirties žemės plotas –
10982 ha, grūdinių kultūrų derlingumas – 2,93;             

Nemunaičio seniūnija: našumo balas – 27, žemės ūkio paskirties žemės plotas –
2717 ha, grūdinių kultūrų derlingumas – 2,21;           

Pivašiūnų seniūnija: našumo balas – 30, žemės ūkio paskirties žemės plotas –
6509 ha, grūdinių kultūrų derlingumas – 2,51;             

Punios seniūnija: našumo balas – 33, žemės ūkio paskirties žemės plotas – 6144
ha, grūdinių kultūrų derlingumas – 2,95;

Dabar galiojančiame sąraše yra dvi Alytaus rajono
seniūnijos, tai –
Daugų ir Raitininkų.

Šiuo metu ruošiamas vietovių, kurios
priskiriamos didelių gamtinių kliūčių turinčių vietovių kategorijai, žemėlapis.
Rekomenduojama į žemėlapį įtraukti seniūnijas, kurios atitinka 80  proc.
vieno ar kito metodikos rodiklio šalies vidurkio reikšmes.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
teikia svarstyti ir derinti naujai pervertinant mažiau palankias ūkininkauti
teritorijas, pagal parengtą Jungtinių tyrimo centro (JTC) vieningą metodiką,
kuri privaloma visoms šalims, bei taikyti ekonominio vertinimo kriterijus:
standartinė produkcijos vertė, vidutinis derlingumas (vyraujančios pasėlių
rūšies), gyvulių tankis, daugiamečių augalų (vaismedžiai, alyvmedžių sodiniai,
vynmedžiai) tankis, natūralus dirvožemio derlingumas, ūkininkavimo sistemos
(ekstensyvus / intensyvus, javų / gyvulininkystės ūkis), produkcijos gamybos
metodai / būdai.

„Yra vilties, jog rajono ūkininkams pasiseks ir bus
patvirtintas sąrašas su jame papildomai įrašytomis mūsų rajono seniūnijomis. Dėjome
daug pastangų, kad jos būtų įtrauktos į nenašių žemių sąrašą. Tai būtų didelis
laimėjimas mums, žemdirbiškai savivaldybei, ūkininkams – ženkli  parama“, – kalbėjo meras A. Vrubliauskas.

Galutinį sprendimą dėl minėtų seniūnijų įrašymo į mažiau palankias
ūkininkauti teritorijas priims
Europos Sąjungos komisija.

 
Alytaus rajono
savivaldybės informacija 


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių