Alytaus Vidzgirio progimnazija skelbia atranką laisvai logopedo pareigybei užimti

 Alytaus Vidzgirio progimnazija skelbia atranką laisvai logopedo pareigybei užimti

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Darbo krūvis – 0,25 etato 
Darbo pradžia – 2023-09-01

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  • turėti logopedo profesinę kvalifikaciją arba studijuoti šią profesiją;
  • išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus, bendruosius ugdymo planus;
  • išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
  • išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti dirbant specialiojoje klasėje, padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
  • gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros ir kt. darbuotojais.

Privalumai. Priimame be patirties, studijuojančius asmenis,  geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai.
Pretendentų atrankos būdas ir laikas. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį žodžiu. Apie atrankos datą, vietą ir laiką kiekvienas pretendentas bus informuotas asmeniškai.

Asmenys, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. gyvenimo aprašymą (Europass CV).
  5. savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

Pretendentai dokumentus pristato į Alytaus Vidzgirio progimnazijos raštinę (Kaštonų g. 3), siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu rastine@vidzgiris.lt
Dokumentų originalai, pateikiami atrankos dieną, yra sutikrinami ir grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami iki 2023-08-26  (įskaitytinai) šiuo adresu: Alytaus Vidzgirio progimnazija, Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus, el. p. rastine@vidzgiris.lt. Telefonas pasiteirauti +370 693 55 120.

Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių