Alytaus „Volungės“ progimnazija skelbia atranką laisvai užsienio kalbos (vokiečių) mokomojo dalyko mokytojo pareigybei užimti

 Alytaus „Volungės“ progimnazija skelbia atranką laisvai užsienio kalbos (vokiečių) mokomojo dalyko mokytojo pareigybei užimti

Darbo pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota 
Darbo pobūdis – mokytojas pagal pareigybės aprašymą
Darbo krūvis – 6 kontaktinių valandų
Darbo užmokestis: vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu 2017-01-17 Nr. XIII-198.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija.
  2. Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti ir dirbti komandoje,  bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais,  tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese. 
  3. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, korektiškumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais, konstruktyvus problemų sprendimas.
  4. Mokyklos veiklos organizavimo ir ugdymo procesą reglamentuojančių dokumentų išmanymas.
  5. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas informacinių technologijų priemones taikyti ugdymo procese.

Mokytojo atrankos būdas – pokalbis.
Mokytojai, pretenduojantys į šią pareigybę, pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (1 priedas).
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą (patirtį) patvirtinančių dokumentų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu.
Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami Alytaus „Volungės“ progimnazijos raštinėje (Volungės g. 2) iki 2023 m. liepos 12 d. 17.00 val. Atranka paskelbta 2023-06-29.
Telefonas pasiteirauti apie skelbiamą mokytojo atranką:  +370 614 10 543, progimnazijos direktorė. 
el. p. direktore@volunge.alytus.lm.lt

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, dėl atrankos datos ir formos (nuotoliniu ar kitu būdu) bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių