Aptarti žemdirbiams aktualūs klausimai

 Aptarti žemdirbiams aktualūs klausimai

Alytaus rajono žemdirbių situaciją dėl
lietaus padarytų nuostolių, medžiojamųjų gyvūnų žalos, melioracijos problemas
pasitarime aptarė savivaldybės žemės ūkio specialistai. 

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stasys Supranavičius
supažindino seniūnijų žemės ūkio specialistus su situacija dėl žemdirbiams
lietaus padarytų nuostolių. Alytaus rajone buvo padaryta 85 ūkininkų, kurie
augina daugiau kaip 50 ha javų, žodinė apklausa. Jau rugsėjo viduryje buvo žuvę
52 ha žirnių, 19 ha žieminių kviečių, 16 ha vasarinių kviečių, 3 ha žieminio
rapso, 2 ha vasarinio rapso, 15 ha žieminių kvietrugių, 15 ha avižų, 10 ha
vasarinių miežių.

Nors rajono savivaldybė nepaskelbė ekstremalios padėties,
žemdirbiai gali rašyti prašymus dėl žalos atlyginimo ir teikti juos
seniūnijoms.  „Prašome ūkininkus prašymus
pateikti iki  spalio 25 dienos“, –
atkreipė dėmesį Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stasys Supranavičius. Jame būtina
nurodyti pasėlio kodą (pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorių),
kontrolinio žemės sklypo numerį, lauko numerį, plotą iš viso, iš jų žuvusių
pasėlių plotą, žuvusio ploto dalį procentais. Jei turi, ūkininkai prie prašymo
gali pridėti ir nuostolius įrodančias nuotraukas ar kitą įrodymą. Alytaus
rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymu bus sudaryta komisija,
kuri išmatuos laukus ir surašys apžiūros aktą bei pažymą. Visa surinkta
medžiaga bus perduota Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio
skyriui, kuris perduos Žemės ūkio ministerijai.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyriaus
pirmininkas Evaldas Dainauskas kalbėjo apie šernų daromus nuostolius pasėliams
ir vilkų – gyvuliams, paaiškino reikalavimus paramai už padarytą žalą gauti. Patyrus
žalą reikia kreiptis į seniūniją, o seniūnas organizuoja komisijos darbą.
Dažnai pasitaiko atvejų, kad dokumentai paruošiami netinkamai, pateikiami
prašymai, bet nenurodoma,  kokia žala
padaryta ir kas ją padarė.  Pasak E.
Dainausko, ne visais atvejais reikalinga komisija, kad nustatytų, koks gyvūnas
padarė žalą, tai atlikti gali ir medžiotojų būrelio narys. Medžiotojų ir žvejų
draugijos pirmininkas  atkreipė dėmesį į
tai, kad į įvykio vietą turėtų būti kviečiami medžiotojai iš karto, o ne
praėjus savaitei. Pasak jo, pasitaiko atvejų, kad nuvykus randamas jau tik
naminį gyvūną žymėjęs auskaras, todėl sudėtinga nustatyti, kas padarė žalą.

 E. Dainauskas kalbėjo
apie bebrų daromą žalą. Jis pažymėjo, kad net ir žalos įvertinimo komisijai ne
visada aišku, kaip pagal dabar galiojančią žalos nustatymo metodiką vertinti
nuostolius. Todėl yra ruošiamas įstatymo pakeitimas, kurio procese dalyvauja ir
E. Dainauskas.  

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius supažindino žemės ūkio specialistus su
melioracijos problemomis ir informavo, 
kad savivaldybė planuoja atlikti melioracijos sistemų remontą keliose
rajono kadastrinėse vietovėse. Taip pat svarstoma galimybė apie melioracijos
įrenginių remontą prisidedant patiems ūkininkams.

 Alytaus rajono
savivaldybės informacija


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių