Butrimonių gimnazijos dovana poniai Almai – knyga „90 puslapių kartu…“

 Butrimonių gimnazijos dovana poniai Almai – knyga „90 puslapių kartu…“

Sveikinimai Prezidentūroje

Gerbiama ponia Alma Adamkienė vasario 10-ąją minėjo savo 90-ies metų sukaktį. Džiugu, kad į Prezidentūroje organizuotą susitikimą buvo pakviesti  Almos Adamkienės įkurto ir globoto labdaros ir paramos fondo atstovai – Butrimonių gimnazijos bendruomenės nariai. Būtent ši mokykla yra fondo vykdytų veiklų tęsėja ir koordinatorė.

Galimybė atvykti ir pasveikinti gerbiamą Almą ne tik labai džiugino, bet ir įpareigojo bei jaudino.  Tokio gražaus jubiliejaus proga sunku surasti itin gražius ir prasmingus žodžius. „Mums didelė garbė būti čia. Be galo džiaugiuosi ir dėkoju Lemčiai, kad teko proga su Jumis susipažinti, dalyvauti Jūsų įkurto labdaros ir paramos fondo veiklose, siekti bendrų tikslų“, – sakė Butrimonių gimnazijos direktorius Valdas Valvonis. Ponios Almos Adamkienės paprastumas, nuoširdumas, noras bendrauti su kaimo mokyklų bendruomenėmis, rūpinimasis vaikais sužavėjo ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui Jurgitą Kamandulienę. O lietuvių kalbos mokytoja Renata Balčiūnienė žmogaus gyvenimą palygino su upe. „Vienų ji veržli, pilna netikėtų spontaniškų posūkių ir todėl ne visada patikima, o kitų – rami, bet galinga savo gyliu, žavinti prigimtine tėkmės išmintimi. Šalia tokio žmogaus,  kaip gerbiama ponia Alma, visada ramu ir patikima, nes jis spinduliuoja ramybę, išmintį, vidinį grožį ir eleganciją, meilę viskam, kas aplink jį. Toks žmogus – nuostabus Šviesos ir Vilties ambasadorius pašėlusiame pasaulyje, kuriam kasdien taip reikia taikos, ramybės, meilės ir atjautos. Toks žmogus, kaip ta ramioji upė,  ramiai ir užtikrintai kaskart atlieka tai, kas keičia daugelio kitų žmonių požiūrį, vertybes, net gyvenimą – jis dosniai dalija neišsenkamus savo širdies ir proto turtus. Ir tas nesavanaudiškas, platus, ramus ir didingas dalijimas žadina nuostabą, dėkingumą, viltį ir įkvepia atsivėrimui, dialogui. Žmogaus tikrasis grožis ir amžinoji vertė – jo taurios sielos grožis ir darbai. Dėkojome Jums už tai, kad esate Žmogus Žmogui, Tėvynei ir Pasauliui“, – sakė R. Balčiūnienė. Su jubiliejumi gerbiamą A. Adamkienę pasveikino ir direktoriaus pavaduotojas ūkiui Mindaugas Gramauskas.

Ponia Alma su ašaromis akyse padėkojo už gražius žodžius. Ji sakė, kad bendravimas su vaikais buvo daug prasmingesnis nei su kitų šalių prezidentais, karaliais ar karalienėmis. „Vaikai mūsų ateitis, todėl dėl jų reikia stengtis“, – sakė gerbiama Alma, dėkodama mokytojams už jų darbą.

Dovana poniai Almai

Pasveikinę gerbiamą ponią Almą, įteikėme dovaną – knygą „90 puslapių kartu…“, kurioje sudėti visų globotų kaimo mokyklų sveikinimai, prisiminimai, linkėjimai… Džiugu, kad į kvietimą prisidėti rengiant poniai Almai tokią dovaną, atsiliepė visos fondo globotos mokyklos.

Pirmoji knygos dalis skirta nuoširdiems mokyklų bendruomenių žodžiams, linkėjimams,  nuotraukoms, kuriose matyti spindintys vaikų, mokytojų, gerbiamos Almos ir Jo Ekscelencijos Prezidento šypsenos.

Antroji knygos dalis – A.Adamkienės labdaros ir paramos fondo veiklų įamžinimas. Šios dalies pirmieji puslapiai  – Alytaus rajono garbės pilietės vardo A.Adamkienei suteikimo akimirkos. Šis vardas suteiktas už prasmingą labdaros ir paramos fondo projektinę veiklą bei paramą Alytaus rajono švietimo įstaigoms. Knygoje apžvelgiami tokie įvykiai,  kaip aukuro, skirto fondo veikloms įprasminti, atidarymas Butrimonių gimnazijos kiemelyje, Kalėdų ir Atvelykio šventės Prezidentūroje, Tarptautinės vaikų gynimo ir Tėvo dienos minėjimai. Įamžintos  Lyderių ir verslo mokyklų veiklos, projektas „Dainuokime kartu“, dailininkų plenerai. Knygoje dėmesys skiriamas ir Butrimonių gimnazijoje esančio muziejaus, skirto Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo veikloms atminti, atidarymui bei tolimesnei jo veiklai.

Praėjus penkiolikai fondo gyvavimo metų, nutarta jo veiklą nutraukti. Tačiau kaimo mokyklų draugystė tęsiasi. Butrimonių gimnazijos direktoriui V. Valvoniui kilo mintis organizuoti sporto ir meno šventę „Adamkiada“, kuri vyksta jau dvejus metus. Knygoje pateikiamos nuotraukos, straipsniai iš laikraščių, mokinių rašiniai,  „Adamkiados“ himnas, įrašai iš atsiminimų albumų. 

Knyga nesibaigia ties 90-uoju puslapiu. Jų yra daugiau… Bendros kaimo mokyklų veiklos bei draugystė tęsiamos norint padėkoti poniai Almai už jos prasmingą darbą. Džiugu, kad nuo šiol prisiminimai bus gyvi ne tik mūsų mintyse, širdyse, bet ir baltuose knygos lapuose.

Nuoširdus pokalbis

Po sveikinimų bendravome su jubiliate ir Prezidentu Valdu Adamkumi. Dalijomės prisiminimais bei kalbėjome apie ponios Almos gyvenimą. „Mane lydėjo sėkmė, o gyvenimas išties buvo įdomus ir spalvingas“, – sakė buvusi pirmoji šalies ponia. Ji didžiausią dėmesį visada skyrė prasmingiems  darbams. Šiuo metu ilgisi šilumos ir norėtų pasilepinti šiltuose kraštuose. Miela buvo girdėti ponios Almos žodžius,  kad „malonu bendrauti su tokiais inteligentiškais, išmintingais, nuoširdžiais ir kartu paprastais žmonėmis“. Pakilios nuotaikos kupini, pakvietėme Prezidentą ir ponią Almą į trečiąją respublikinę sporto ir meno šventę „Adamkiada“, kurią šiais metais planuojame organizuoti birželio pirmąją dieną brangiose Prezidentui vietose Kaune: Ąžuolyno parke, Dariaus ir Girėno stadione, Sporto halėje. Gerbiamas V. Adamkus šią datą įtraukė į savo dienotvarkę.

Jo Ekscelencijos Prezidento dovana mums

Neįtikėtina, bet iš Prezidentūros išvykome taip pat su dovanomis! Prezidentas gimnazijos bibliotekai padovanojo savo naujausią knygą „Pokalbiai nesilaikant protokolo“. Joje primenami žinomi ir atskleidžiami nauji faktai iš Prezidento asmeninio ir viešojo gyvenimo prieškario Lietuvoje, išeivijoje, nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvos valstybėje. Tačiau tai ne viskas. Bendraudami su ponia Alma ir Prezidentu V. Adamkumi, pasakėme, jog mūsų gimnazijos abiturientai vasario 10-ąją švenčia Šimtadienį. Prezidentas ant savo firminio blanko parašė sveikinimą gimnazijos ketvirtokams ir palinkėjo jiems sėkmės gyvenime. Jo Ekscelencija juokavo, kad „tokį sveikinimą rašau pirmą kartą gyvenime.“ Džiugu, kad galėjome nustebinti gerbiamą Valdą Adamkų. Būnant devyniasdešimties, užėmus patį aukščiausią valstybėje postą, rašius daugybę sveikinimų, vis dėlto galima tam tikrus dalykus daryti pirmą kartą. Prezidento sveikinimą gimnazijos direktorius V. Valvonis abiturientams perskaitė šventės metu. Džiaugiamės, kad esame pirmoji mokykla šalyje, galinti mokiniams įteikti tokią dovaną.

 

Jurgita Kamandulienė,

Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių