Butrimonių klebonas Juozas Bakšys iškeltas į Aukštadvarį

 Butrimonių klebonas Juozas Bakšys iškeltas į Aukštadvarį

Praėjusį sekmadienį, didžiausių
Butrimonių parapijoje Šv. Onos atlaidų metu gausiai susirinkę Šv. Išganytojo
bažnyčios parapijiečiai atsisveikino su ilgamečiu klebonu Juozu Bakšiu, kuris
vyskupo sprendimu perkeltas į kitą parapiją.  Paskutines šv. Mišias aukojo pats klebonas.  

Ateinantį sekmadienį J.
Bakšys jau melsis paskyrimo vietoje – Aukštadvario Kristaus atsimainymo
bažnyčioje,  o Butrimonių bažnyčioje į
parapijiečius kreipsis naujas klebonas – Virgilijus Balnys, atkeltas iš
Musninkų Švč. Trejybės parapijos.    

Butrimonių bažnyčioje šv.
Mišiose dalyvavęs Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas J.
Bakšiui padėkojo už tarnystę parapijiečiams ir visiems Alytaus rajono žmonėms.

„Butrimonių parapijai
dovanojote 11 metų. Puoselėjote bendravimą su parapijiečiais, rūpinotės bažnyčios,
parapijos namų aplinka, aktyviai dalyvavote bendruomenės veikloje. Savo
gražiais darbais užsitarnavote pagarbą. Jums suteiktas 2018 metų Geriausiojo
Alytaus rajono dvasininko vardas. Telydi Jus sveikata, neišsenkantis
atsidavimas bei Dievo palaima“, – linkėjo meras.

Daug gražių padėkos
žodžių ir linkėjimų išsakė vietos bendruomenė: seniūnas Andrius Karlonas, savivaldybės
tarybos narys Kęstutis Patinskas, Butrimonių gimnazijos direktorius Valdas
Valvonis, bendruomenės „Šviesa“ pirmininkė Zita Lukoševičienė,  parapijos tarybos atstovai, Butrimonių
keturratininkai, aplinkinių parapijų gyventojai. Atsisveikinimo kūrinį klebonui
skyrė Butrimonių gimnazijos merginų choras.

J. Bakšys Butrimonių
Išganytojo parapijos klebonu paskirtas nuo 2009 metų. Jis greitai įsiliejo į
visos parapijos gyvenimą, savo gražiais darbai užsitarnavo aplinkinių pagarbą.
Rūpinosi parapijos namų aplinka, bendradarbiaudamas su rajono savivaldybe tvarkė
bažnyčią: atnaujino altorių (aukų stalą), paklojo naujas grindis.  Su vietinių menininkų iniciatyva prie
parapijos namų pastatė paminklinį kryžių, skirtą Lietuvos šimtmečiui ir
popiežiaus apsilankymo Lietuvoje įamžinimui.

Klebonas aktyvai dalyvavo
ne tik seniūnijos, bet ir savo gimtojo krašto – Mikalavo kaimo – bendruomenės
„Šilaičiai“ veikloje. Sportas J. Bakšiui taip pat nesvetimas: žaidė Pivašiūnų
tinklininkų komandoje, dalyvavo butrimoniškių keturratininkų veikloje arba tiesiog
suburdavo kaimynus  į krepšinio aikštelę
savo kieme.

Butrimonių bažnyčioje buvo
laiminama bene daugiausia rajone vykstančių santuokų, vyko daug krikštynų. Klebonas
skatino jaunimą ir pats kartu su jais dalyvavo katalikiškojo jaunimo veikloje,
organizavo labdarą nepasiturintiems asmenims.

J. Bakšys aptarnavo ne
tik Butrimonių, bet ir Trakų rajono Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado
parapiją, kurioje taip pat buvo mylimas parapijiečių.

Atsisveikinimo mišiose kunigas
J. Bakšys neslėpė jaudulio, dėkojo už išsakytus sveikinimus ir nuoširdžius
linkėjus.

Po šv. Mišių seniūnas,
bendruomenė ir seniūnaičiai pakvietė J. Bakšį bei visus atsisveikinimo iškilmėje
dalyvavusius parapijiečius, svečius dar pabendrauti agapėje.

Alytaus
rajono savivaldybės informacija 

Prisiminkime:

Štai taip klebonas Juozas Bakšys laikė mišias šiemet per Velykas ir anksčiau per Kūčias:
Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių