Lietuvių kalbos dienos Butrimonyse: Aš gyvas kalboje…

 Lietuvių kalbos dienos Butrimonyse:  Aš gyvas kalboje…

Butrimonių gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, trečius metus vyksta Lietuvių kalbos dienos. Šiemet jas vasario 16 – kovo 11 dienų laikotarpiu rengė lietuvių kalbos mokytojos Irena Šimanskienė, Renata Balčiūnienė, Dana Gecevičienė. Buvo suplanuotos įvairios veiklos: dviem koncentrais vyko protų mūšiai, diskusijos klasėse, Šimtmečio žodžio rinkimai, surengtas Raštingiausio mokinio konkursas,  rašomas Nacionalinis diktantas, mokiniai rengė informacinius plakatus apie žymius lietuvių literatūros kūrėjus, kurių sukaktys minimos 2018-aisiais.

Švenčiant atkurtos Lietuvos šimtmetį, pastangos puoselėti gimtąją kalbą yra vienas svarbiausių valstybės prioritetų, nes, anot lietuvių raštijos pradininko Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a., gimtosios kalbos teisių gynėjo Mikalojaus Daukšos, “kalba yra pilietiškumo tėvas, valstybės sargas”. Ir būdų atverti jaunajai kartai gimtosios kalbos grožį, ypatingumą ir svarbą įvairovė labai didelė, o pastangos išugdyti atsakingą požiūrį į švarios, gyvybingos gimtosios kalbos palaikymą turi būti nuolatinis mūsų visų siekis.

Vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų 5 – IV g klasių mokiniai parengė mokomuosius plakatus apie XX a.poetus K. Binkį, S.Gedą, Just. Marcinkevičių, M.Vainilaitį, XIX a.lietuvių istoriką S. Daukantą, prozininką ir poetą, laikraščio „Varpas“ redaktorių ir “Tautiškos giesmės “autorių V. Kudirką. Pateikta medžiaga, kruopščiai atrinkta ir tinkama kaip mokymosi priemonė, išdėstyta gimnazijos erdvėse ir turi skaitytojų būrį.

Mokytojos per lietuvių kalbos pamokas su mokiniais diskutavo apie išskirtinį gimtosios kalbos vaidmenį tautos ir valstybės gyvenime, buvo apžvelgta lietuvių raštijos raida bei jos kūrėjai M. Mažvydas, D. Kleinas, J. Bretkūnas, M. Daukša ir iškilios literatūros asmenybės K.Donelaitis, A.Baranauskas, Maironis ir kiti.

Raštingiausio mokinio konkurse klasėse tapo penktokas Tomas Stukonis, šeštokė Simona Senutaitė, septintokas Airidas Gudelaitis, aštuntokė Ugnė Vaičiūnaitė, I g mokinė Deimena Ramančiuckaitė,     II g – Raimonda Abramavičiūtė, III g – Saulius Žeimys, IV g – Laura Vaičiūnaitė. Nugalėtojams buvo įteikti diplomai.

Surengti Šimtmečio žodžio rinkimai tapo maža pilietiškumo akcija, per kurią mokiniai išreiškė požiūrį į savo valstybę bei išsakė savo santykį su ja. Į pirmąją vietą iškėlė žodžius “Laisvė, Trispalvė”, antrąją – “Tėvynė, Lietuva”, trečiąją – “vienybė, kalba”.

Gimnazijos bendruomenė rašė Nacionalinį diktantą. Dalyvavo 5 suaugusieji ir 17 mokinių. Kasmet šį diktantą rašo ir gimnazijos direktorius Valdas Valvonis, kuriam lietuvių kalba mokykloje buvo vienas mėgstamiausių dalykų.

5-8, I-IV g klasių mokiniai varžėsi protų mūšiuose. 1-a vieta buvo skirta III ir IV g klasių komandoms, o jaunesniųjų grupėje nugalėjo “Geltonųjų” komanda. Pateikta klausimų įvairovė aprėpė lietuvių kalbos leksikos, morfologijos, fonetikos, dialektologijos sritis bei literatūrą.

Baigiamajame Lietuvių kalbos dienų renginyje buvo pristatyti parengti plakatai ir apdovanoti visų  veiklų nugalėtojai.

Lietuvių kalbos dienos Butrimonių gimnazijoje tapo tradiciniu renginiu, ugdančiu bendruomenės požiūrį į gimtąją kalbą kaip tautos išlikimo garantą, nes, pasak poeto Justino Marcinkevičiaus, kalba yra “žibintas pasaulio tamsoje”, o kalboje žmogus gyvas.

Renata Balčiūnienė, 

Butrimonių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių