Mirė garsus matematikas Jonas Teišerskis (1926. 10. 12 – 2019. 01. 11)

 Mirė garsus matematikas Jonas Teišerskis (1926. 10. 12 – 2019. 01. 11)

Sausio
11 d., eidamas 93 metus,  po sunkios
ligos mirė žymus Lietuvos matematikas, ilgametis Vilniaus pedagoginio instituto
(vėliau – universiteto) Matematikos metodikos katedros dėstytojas docentas mokslų
daktaras Jonas Teišerskis.

Jonas
Teišerskis gimė 1926 metų spalio 12 d. Raseinių rajone Leonavos kaime. Baigęs
gimnaziją, 1949 metais pradėjo dirbti Prienų vidurinėje mokykloje
matematikos  mokytoju ir mokymo dalies
vedėju. Tuo pat metu jis studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame
institute, kurį baigė 1954 metais, įgydamas matematikos ir fizikos mokytojo
kvalifikaciją. Nuo 1954 metų J. Teišerskis pradėjo dirbti Vilniaus
pedagoginiame institute, iš pradžių vyresniuoju dėstytoju Algebros ir
elementarinės matematikos katedroje, o nuo 1957 m. spalio 1 d  – Matematikos metodikos katedroje. Šioje katedroje
jis dirbo iki išėjimo į pensiją 2006 metais.

Jonas
Teišerskis buvo darbštus, pareigingas pedagogas, dėstė įvairius matematikos
metodikos ir mokyklinės matematikos kursus, vadovavo studentų pedagoginėms
praktikoms, kursiniams ir diplominiams darbams. Jis labai mylėjo studentus ir
buvo jų mylimas bei gerbiamas už aukšto lygio paskaitas, atsidavimą darbui,
geranoriškumą, pagarbą ir dėmesį studentams.

J.
Teišerskis palaikė glaudžius ryšius su mokyklomis, skaitė paskaitas mokytojams,
dalyvavo rengiant mokinių matematikos olimpiadas. J. Teišerskis skaitė
pranešimus mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir kitose buvusios TSRS
respublikose, moksliniuose žurnaluose paskelbė apie 50 straipsnių įvairiais
matematikos metodikos klausimais. J. Teišerskis išleido Algebros mokymo
metodikos vadovėlį, skirtą aukštųjų mokyklų studentams, kuriame jis aprėpė
visus matematikos mokymo metodikos klausimus. Vadovėlyje išnagrinėti
pagrindiniai aritmetikos ir algebros mokymo metodai vidurinėje mokykloje,
ypatingas dėmesys skirtas loginį mąstymą lavinančių uždavinių sprendimui.

Jo, kartu su Ričardu Razmu ir Vladu Vitkumi parašytas
Matematikos uždavinynas 11 – 12 klasėms susilaukė keleto leidimų ir mokytojų
tarpe yra populiarus iki šiol. J. Teišerskis ilgus metus buvo fakulteto tarybos
narys, ėjo prodekano pareigas, buvo įvairių darbo grupių ir komisijų narys. Už
aktyvią pedagoginę, mokslinę ir metodinę veiklą Jonui Teišerskiui 1989 metais
buvo suteiktas docento vardas.

J.
Teišerskis buvo tvirtas Lietuvos patriotas, visa savo veikla rodė meilę
Lietuvai, sunkiais priespaudos metais jis nesilankstė oficialiai valdžiai,
oriai vykdė savo misiją – mokytojų Lietuvos mokykloms rengimą. Toks jis išliks
jo buvusių studentų, jo kolegų ir visų jį pažinojusių atmintyje. Reikšdami gilią užuojautą velionio artimiesiems ir kolegoms
dėl netekties, tikime, kad Jono Teišerskio šviesus prisiminimas išliks
artimųjų, bendražygių ir visų jį pažinojusių, atmintyje.

Atsisveikinimas
2019 metų sausio 13 d. nuo 11 iki 15.30 val. Laidotuvės Karveliškių kapinėse.
LEU
alumnai, bendradarbiai ir buvę studentai.


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių