Mirė kalvis Algimantas Balčius

 Mirė kalvis Algimantas Balčius

Retėja Alytaus šaldytuvų gamyklos “Snaigė” veteranų gretos. Staiga nelauktai 2017-10-28 nutrūko ilgamečio darbuotojo- kalvio, Algimanto Balčiaus gyvybės gija. Velionis buvo šviesios atminties kalvio Alytaus Garbės piliečio sąvoka Vytauto Jaručio mokinys.

Velionio Algimanto Balčiaus brolis Antanas yra garsus sporto treneris, kitas jau šviesios atminties brolis buvo architektas.

Velionis visų ji pažinojusių atmintyje išliks kaip puikus, geras pareigingas darbuotojas, buvęs puikus savo srities specialistas, nestokojęs visiems gerų patarimų. Mums buvusiems darbuotojams, kurių gretos retėja labai truks velionio Algimanto Balčiaus, tebus lengva jam Lietuvos žemelė.

Su liūdesiu ir pagarba, Alytaus šaldytuvų gamyklos “Snaigė” buvę darbuotojai – veteranai. 

Atsisveikinimas su velioniu Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje.

Laidotuvės 2017 10 31

Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių