Nauji Rugsėjo 1-osios vėjai vėl iškėlė Butrimonių gimnazijos bures

 Nauji Rugsėjo 1-osios vėjai vėl iškėlė Butrimonių gimnazijos bures

Kiekvieną kartą Rugsėjo 1-osios skambutis akademinei
bendruomenei suskamba naujai: tai nauji planai ir viltys, nauji iššūkiai ir
galimybės, dar vienas atsinaujinimo, bendros kūrybos ir tobulėjimo
etapas.Naujuosius mokslo metus Butrimonių gimnazija vėl pasitiko atsinaujinusi -
įgyvendinusi gražią išskirtinę idėją.

Linkėjo
kantrybės ir išminties

Mokslo ir žinių dieną gimnazijos bendruomenė
tradiciškai pradėjo Butrimonių Išganytojo bažnyčioje iškilmingomis šv.
Mišiomis, kurias aukojo klebonas Juozas Bakšys. Palaimindamas
susirinkusiuosius, jis linkėjo išminties, kantrybės ir bendrystės. Širdis
suvirpino gimnazistų abiturientų Dautarto Valvonio ir Evelinos Petrosian itin
pakiliai giedama psalmė, o Šventojo rašto 
skaitinys, skaitomas Lauros Šimanskytės, nuteikė apmąstymams.

Tikybos mokytojos Virginijos Virmauskienės parengti IV
g klasės gimnazistai, kuriems šios Rugsėjo 1-osios šv.Mišios savo gimnazijoje
jau paskutinės, atnašavo atnašas. Aukojama žvakė – tikėjimo simbolis, duona ir
vynuogės skirtos bendrystei, gėlės – kaip pagarbos ir padėkos ženklas,
skambutis – kvieslys mokytis, paraginimas susikaupti ir kantriai atsidėti
veiklai. Dvyliktokai atnašavo ir savo svajones, troškimus, kad Dievas juos
palaimintų išsipildyti.

Klebonas palaimino pieštukus ir sąsiuvinius pirmokams,
kad šie įsijungtų į gimnazijos bendruomenę turėdami didelį žinių troškimą.

Atnašavimo tekstus ir maldavimus už gimnazijos
bendruomenę, tėvelius, savo gyvenimo įprasminimą skaitė abiturientai Laura
Vaičiūnaitė ir Erikas Mielaika.

Iškilmingos šv. Mišios, ypatingas klebono J.Bakšio
pamokslas ir palaiminimas, visų abiturientų bendra nuotrauka Išganytojo
bažnyčioje, tikėtina, suteikė jiems daugiau vilties, pasitikėjimo dieviškąja apsauga ir vedimu, dvasios stiprybės žengti pirmyn priimant gyvenimo iššūkius.

Dalyvavo
garbingi svečiai

Šventėje dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, kuris perdavė gimnazijos bendruomenei mero
Algirdo Vrubliausko sveikinimą, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas, Česlova Mocevičienė, Komunikacijos
skyriaus vedėja Indrė Mikelionytė- Pranculevičienė. Kalbėdamas A.Balčiūnas
linkėjo, kad mokykla taptų atradimų namais, o Alytaus rajonas – mylimu kraštu.

Į šventę atvyko ir garbingi svečiai: dailininkas
profesorius Antanas Kmieliauskas, akademikas genetikas Algirdas Sliesaravičius,
Butrimonių seniūnas Algirdas Jusas, klebonas Juozas Bakšys, Alytaus r. tarybos
nariai Kęstutis Patinskas, Rimas Gecevičius, buvusi ilgametė Butrimonių
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Žiurinskienė, mokinių
tėveliai. Pradedančią mokslo metus gimnazijos bendruomenę pasveikino klebonas
J.Bakšys, seniūnas A.Jusas, įteikęs gimnazijos direktoriui voką su pinigų suma
kaip prizą, gaunamą mokslo metų pabaigoje pažangiausios ir geriausius lankomumo
rodiklius turinčios klasės. Tradicija tapusį prizą įsteigė seniūnas, gimnazijos
direktorius, klebonas, 4 tarybos nariai butrimoniškiai.

Sėkmingos
mokslo metų pradžios simbolis – aukuro ugnis

Butrimonių gimnazija šiemet vėl – jau trečią kartą –
laimėjusi respublikos geriausiai ir gražiausiai tvarkomų mokyklų edukacinių
erdvių konkursą, didžiuojasi turėdama itin estetišką ir universalų gimnazijos
vidinį kiemelį su aukuru. Kiekvienų mokslo metų pradžioje suliepsnoja šio
aukuro ugnis, simbolizuojanti žmogaus ryžtą ir drąsą veikti, kūrybos galią,
liepsnojantį gražių ir taurių dalykų siekį. Skambant maršui, paskui keturių III
g klasės gimnazistų įnešamą gimnazijos vėliavą abiturientai atsivedė pirmokus.
Šviesios muzikos, skambučio pirmokėlio rankoje viltingas skambesys nuskraidino sielą. Ir abiturientai su auklėtoja Asta Gudelaitiene,  ir pirmokėliai su savo mokytoja Nijole
Karkauskaite eidami garbės ratą ir lydimi susirinkusiųjų plojimų, neslėpė nei
šypsenų, nei jaudulio.

Gimnazijos direktorius Valdas Valvonis pasveikino
visus su naujų mokslo metų pradžia, linkėdamas atsakingumo, pozityvumo ir
konstruktyvaus bendradarbiavimo.  

Iškilmingai giedant Himną, iškeliant vėliavą, uždegant
aukuro ugnį, kiekvieno dalyvavusiojo šventėje širdis ir protas leidosi į jausmo
ir minties kelionę, kai džiaugiamasi, gėrimasi, didžiuojamasi, nes tai, ką
sukuria kiti, yra ir mūsų visų didybė, stiprybė ir pažanga. Tai suvokus ir
priėmus, stiprinamas kraštiečių, o ir visos tautos, solidarumas.

Renginio vedėjai Ugnė Vaičiūnaitė ir Valentinas
Straigis suteikė žodį abiturientams ir pirmokėliams, kurie kalbėjo apie kelionę
mokslo taku, tik išeinantieji – brandžiai, o pradedantieji – žaismingai.
Direktorius V.Valvonis įteikė pirmokams Pirmoko pasus ir knygeles.

Meninė kompozicija (scenarijaus autorė dramos būrelio
vadovė Asta Daironienė) tobulai išreiškė mokymosi ir kūrybos bei jų teikiamo
džiaugsmo idėją. Muzikos mokytojos Neringos Valvonienės vadovaujamo mergaičių
ansamblio atliktos žaismingos dainos, puikūs choreografės Živilės Patinskaitės
parengti šokiai, įspūdingi šokėjų rūbai, scenografija- knyga ant didžiulio
molberto, kompozicijos pabaigoje jos atvertimas – kaip žingeidumo, mokslo,
tobulėjimo simbolis – viskas iki smulkmenų rengėjų apgalvota, tikslinga,
skoninga, estetiška ir labai kokybiška. Butrimonių gimnazija šioje srityje irgi
turi savitą braižą, kuris orientuotas pirmiausia į kokybę.

Pagerbta
matematikos mokytoja

Mokykla – ta sritis, kur kaita ir atsinaujinimas
būtini, tačiau ne visada pokytis atneša laukiamą rezultatą. Šiemet darbą
gimnazijoje baigti apsisprendė matematikos mokytoja, buvusi ilgametė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Gramauskienė, kurios 40-ies metų
kruopšti veikla mokyklai buvo itin reikšminga. Už nuopelnus ir ilgametį
ugdomąjį darbą Alytaus r. meras A. Vrubliauskas apdovanojo mokytoją
S. Gramauskienę Padėkos raštu, kurį įteikė mero pavaduotojas A.Balčiūnas. Išlydėdamas
 į naują, pačios mokytojos pasirinktą
gyvenimo etapą, direktorius V. Valvonis šiltai dėkojo mokytojai, linkėjo sėkmės,
kolegos įteikė prisiminimo dovaną ir nuoširdžius žodžius, išreiškiančius ir
susižavėjimą, ir pasididžiavimą kolegės asmenybe bei nuoseklia, daug kantrybės
ir atsidavimo reikalavusia ugdomąja veikla.

Susirinkusieji į šventę gėrėjosi vyresniųjų klasių
vaikinų ekspresyviai sudainuota daina „O tu palauk, sustok“, skirta mokytojai S.Gramauskienei,
ir nepaliko abejingų jautriam momentui baigus dainą – vaikinai atsisveikindami
įteikė mokytojai po didžiulę rožę kartu su šiltu apkabinimu. Tik mokytojo
širdis gali giliausiai pajausti ir įvertinti tokios akimirkos svarbą, grožį ir
tikrumą. Tokias akimirkas mokytojas saugo savo širdy amžinai…

Atidarytas
Prof.Antano Kmieliausko vardo dailės kabinetas

Šiemet gimnazija mokslo metus vėl pasitinka
įgyvendinusi dar vieną puikią idėją, kurios sumanytojas, kaip ir daugybės kitų
idėjų,- direktorius Valdas Valvonis. Pagerbiant iškilius kraštiečius, pernai
rudenį gimnazijoje buvo atidarytas akademiko genetiko Algirdo Sliesaravičiaus
vardo biologijos kabinetas, o šiemet – dailininko, skulptoriaus, grafiko
profesoriaus Antano Kmieliausko vardo dailės kabinetas.


Atidarymo ceremonijos metu juostelę perkirpo pats
profesorius A.Kmieliauskas ir mero pavaduotojas A.Balčiūnas. Gimnazistai Laura
Vaičiūnaitė ir Valentinas Straigis pristatė svarbiausius menininko biografijos
faktus, kūrybos kryptis ir išskirtinumą, reikšmingiausius apdovanojimus.
Pristatydama kabinetą kalbėjo gimnazijos dailės mokytoja Neringa Jančiauskaitė.
Profesorius A.Kmieliauskas papasakojo apie atskirus savo kūrybos etapus, lūžio
momentus ir pasirinkimus, buvusius žmogiškai ir pilietiškai nenuginčijamai
teisingus dėl itin tvirtų menininko moralinių vertybių ir maksimalaus dvasios
taurumo.

Menininkas padovanojo gimnazijai keletą įrėmintų savo
grafikos, tapybos darbų, nuotraukų su savo žymesnėmis skulptūromis, keliolika
darbo įrankių. Visa tai rado savo vietą dailės kabinete. Beje, įžengus į
gimnaziją, pasitinka dar vienas A.Kmieliausko darbas – didžiulė freska,
nutapyta prieš kelerius metus.

Dailės mokytoja N.Jančiauskaitė estetiškai vizualizavo
kabinetą: geriausiose vietose sukabinti A.Kmieliausko darbai, išskirtinis
stendas su menininko įrankiais, stendai su jo biografijos ir kūrybos
svarbiausiais faktais, apdovanojimų sąrašas. Kabinetas įgavo ypatingą aurą,
spinduliuoja kūrybinį įkvėpimą. Gimnazija džiaugiasi, kad mokiniai dabar turi
gyvą begalinio darbštumo ir atsidavimo savo darbui ir idėjai menininko pavyzdį.
Taip pat mokytoja perengė ir pristatė mokinių kūrybinių darbų, įkvėptų
menininko kūrybos, parodą „Dailininko pėdomis..“

Gimnazija didžiuojasi būdama išskirtinė: puikiai
sutvarkytos edukacinės erdvės, Garbės galerija, kurioje ir prezidento Valdo
Adamkaus bei iškilių kraštiečių rankų atspaudai, o dabar ir akademiko
A.Sliesaravičiaus bei prof. A.Kmieliausko vardo kabinetai.

Naujovės
gimnazijos struktūroje

Alytaus r. tarybos sprendimu nuo šių metų rugsėjo 1 d.
Butrimonių gimnazija turi skyrius – Punios mokyklą – daugiafunkcį centrą ir
Butrimonių vaikų darželį. Mokslo metų pradžią Punios mokyklos bendruomenė
pasitiko savose erdvėse.

Įvairialypė kaita akademinėje bendruomenėje pateikia
iššūkių, tačiau kartu ir patikrina jos lankstumą, gyvybingumą ir organizuotumą.
Svarbiausia – likti nuolatinio mokymosi ir aukštų standartų pozicijoje.
Renata
Balčiūnienė
, Butrimonių gimnazijos mokytoja


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių