Nemokamą maitinimą mokiniai gali gauti nuo mokslo metų pradžios

 Nemokamą maitinimą mokiniai gali gauti nuo mokslo metų pradžios

Alytaus rajono gyventojai turėtų suskubti ir
pateikti seniūnijoms prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio
reikmenims įsigyti. Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti
skiriama mokiniams, kurie
mokosi  pagal bendrojo ugdymo programas
ar priešmokyklinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų šeimos  pajamas.

Norint gauti nemokamą maitinimą mokyklose nuo
mokslo metų pradžios, reikėtų kreiptis iki rugsėjo 1 d. Prašymai dėl paramos
mokinio reikmenims įsigyti  priimami iki
spalio 5 dienos.

Iki rugpjūčio 30 dienos savivaldybė socialinę
paramą skyrė 611 mokinių, manoma, kad ją galėtų gauti apie 950 rajono mokinių.

Dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio
reikmenims įsigyti gali kreiptis šeimos, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos
nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 153 Eur. Tačiau  Alytaus rajono savivaldybės tarybos
nustatytais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo,
mokiniui iš gausios ar neįgaliųjų  šeimos
ir kt.), patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo
sąlygų patikrinimo aktą, nemokamas maitinimas mokiniams mokyklose gali būti
skiriamas ir su didesnėmis pajamomis. Taip pat nemokamas maitinimas
mokiniams,  atsižvelgiant į šeimų
gyvenimo sąlygas, išskirtiniais atvejais gali būti skiriamas, jeigu vidutinės
pajamos vienam šeimos nariui mažesnės kaip 202,98 Eur.

Vienkartinė 57 Eur parama mokinio reikmenims
įsigyti vienam mokiniui skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo metais,
bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos. Ši parama teikiama pagal
mokinių gyvenamąją vietą

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų
pradžios iki mokslo metų pabaigos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus
metus, pavyzdžiui, jei pasikeičia šeimos finansinė situacija ir atsiranda toks
poreikis. Nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai
mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

Dėl socialinės paramos mokiniams (nemokamo maitinimo ir
paramos mokinio reikmenims įsigyti) 
vienas iš mokinio tėvų  turi
kreiptis į seniūniją, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą. Kreipiantis
reikia užpildyti prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti ir pateikti
reikalingus dokumentus. Tokie dokumentai yra šeimos narių pažymos apie pajamas
(gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams kalendorinius
mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir, priklausomai nuo aplinkybių, kitos
pažymos, reikalingos socialinei paramai mokiniams gauti. Jei kreipimosi dėl
socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą
(socialinę pašalpą ar kompensacijas) pagal Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, užtenka pateikti  laisvos formos prašymą socialinei paramai
mokiniams gauti.

Alytaus rajono savivaldybės informacija
Tavovaikas.lt nuotrauka 


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių