Pardavusieji medieną ar nenukirstą mišką mokestį turi sumokėti iki liepos 15-osios

 Pardavusieji medieną ar nenukirstą mišką mokestį turi sumokėti iki liepos 15-osios

2017 m. liepos 4 d., Kaunas.
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI)
informuoja, kad iki liepos 15 d. visi miško valdytojai turi deklaruoti ir sumokėti
privalomuosius 5 proc. atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už
parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, taip pat už
parduotą jų valdomą nenukirstą mišką. Tai aktualu gyventojams, kurie pardavė
medieną ar nenukirstą mišką ir gavo pajamų šių metų pirmajame pusmetyje.
Juridiniai asmenys šį mokestį moka kas mėnesį, iki kito mėnesio 15 d.

Kauno
AVMI pažymi, kad miško valdytojai gyventojai, kurie nevykdo individualios veiklos
ir kurie vykdo individualią veiklą, tačiau nėra PVM mokėtojai ar veiklai nepriskyrė
naudojamo ilgalaikio turto, gautas pajamas už parduotą žaliavinę medieną ir
nenukirstą mišką* turi pripažinti tada, kai pajamas gauna faktiškai.

„Pavyzdžiui,
gyventojas 2017 m. kovo mėn. gavo 1200 Eur pajamų už parduotą žaliavinę
medieną, paruoštą jo valdomame miške, balandžio mėnesį gavo 1400 Eur pajamų už
jo valdomą nenukirstą mišką (iš viso 2600 Eur). Vadinasi, gyventojas iki liepos
15 d. privalo pateikti teisingai užpildytą deklaraciją FR0463 (02 versija) ir
iki tos pačios datos sumokėti 5 proc. (130 Eur) privalomųjų atskaitymų.
Deklaraciją patogiausia pateikti per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą“ –
teigia Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Daiva Baniulienė,
akcentuodama, jog tais atvejais, kai gyventojai vykdo individualią veiklą ir
yra PVM mokėtojai arba savo individualiai veiklai priskiria ir/arba joje
naudoja ilgalaikį turtą, tai gautas pajamas pripažįsta tada, kai žaliavinė
mediena arba nenukirstas miškas yra parduoti, t. y. sąskaitos išrašymo dieną.

D.
Baniulienė primena, kad miško valdytojai juridiniai asmenys nuo gautų pajamų už
parduotą medieną ir nenukirstą mišką privalo apskaičiuoti bei sumokėti 5 proc.
privalomuosius atskaitymus kas mėnesį
iki kito mėnesio 15 d.

Valstybinio miško valdytojai (juridiniai asmenys)

pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške ir už
parduotą jų valdomą nenukirstą mišką į valstybės biudžetą turi mokėti 5 proc.
ir dar papildomai 10 proc. (viso 15 proc.) privalomųjų atskaitymų sumą.

Pernai (už 2016 metus) 1
Alytaus miesto ir rajono savivaldybių valstybinio miško valdytojas deklaravo 2,5
mln. Eur pardavimo pajamų už parduotą
žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką, apskaičiuota 376 tūkst. Eur mokėtina
mokesčio suma.

Privalomieji
atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų mokami
į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 1001.

Privalomųjų
atskaitymų iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, mokėti nereikia,
jeigu pajamos gaunamos pardavus gaminius, pagamintus iš žaliavinės medienos
(medžių stiebų): skaldytas malkas, lentas, skiedras biokurui ir kt. Miško
valdytojo pajamos, gautos už parduotą žemės sklypą, kuriame yra miškas, taip
pat nėra privalomųjų atskaitymų objektas.

Alytaus miesto ir rajono savivaldybėse už 2016 metus 137 gyventojai
deklaravo 898 tūkst. Eur pardavimo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ar
nenukirstą mišką, apskaičiuota beveik 45 tūkst. Eur mokėtina mokesčio suma.
Atitinkamai už 2016 metus 8 juridiniai asmenys deklaravo 2,45 mln. Eur
pardavimo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką, apskaičiuota
122 tūkst. Eur mokėtina mokesčio suma.

Kauno
AVMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais,
seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu
www.vmi.lt. Iškilus neaiškumams pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių
klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu
suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei
saugomi 5 metus.

 


*Žaliavinė mediena -
tai miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena, skirta medienos gaminiams
ruošti. Nenukirstas miškas –
augantys medžiai, sausuoliai, vėjavartos,
vėjalaužos ir kita nenukirsta sumedėjusi miško augalija.


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių