Patriotiškumo ir pilietiškumo diena Butrimonių gimnazijoje (foto)

 Patriotiškumo ir pilietiškumo diena Butrimonių gimnazijoje (foto)

Kovo 10-ą dieną Butrimonių gimnazijoje vėl vyko
integruoto ugdymo diena, kurios visos veiklos buvo tikslingai suplanuotos
ugdyti ne tik mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bet ir tapo didele
patriotiškumo bei pilietiškumo pamoka.

Paminėtas
Nepriklausomybės atkūrimo 30-metis ir poeto jubiliejus

Šiemet sukanka 30 metų nuo Nepriklausomybės atkūrimo, ir
šiame kontekste minimos tautos poeto Justino Marcinkevičiaus 90-osios gimimo
metinės yra savaime iškalbingas faktas. Būtent todėl Butrimonių gimnazijoje
vykusio renginio svarbiausias akcentas buvo poeto ir nepriklausomybės atkūrimo sąsaja.
Gimnazijos direktorius Valdas Valvonis sveikindamas bendruomenę su  iškilia istorine data linkėjo pilietiško
požiūrio, patriotiškumo širdyje ir veikloje, puoselėti savyje lietuviškumą. Pranešimą
apie Kovo 11-osios svarbą ir reikšmę valstybei skaitė istorijos mokytoja Dalia
Adžgauskienė. Kalbėdama apie 30-ąjį Lietuvos laisvės pavasarį, mokytoja priminė
legendinius 1990-aisiais skambėjusius žodžius „Lietuva bus laisva“ ir linkėjo
kiekvienam prisiimti atsakomybę už demokratinės valstybės kūrimą bei jos
laisvės gynimą.

Renginį itin papuošė ir jautrias sielos stygas palietė
muzikos mokytojos Neringos Valvonienės vadovaujamų mišraus ansamblio, choro,
gimnazistės Deimenos Ramančiuckaitės atliktos dainos apie partizanus ir
Lietuvą.

Justinas Marcinkevičius pagerbtas skaitant jo poeziją
– jautriai, įtaigiai, viltingai. Būtent taip suskambėjo gimnazistų skaitomos
poeto eilės, kuriose – gimtoji žemė ir kalba, žmogus ir tėvynė. Trumpai
apžvelgiant poeto asmenybės reikšmę, buvo pabrėžtas glaudus Justino
Marcinkevičiaus ryšys su savo tauta, nepriklausomybės viltimis ir nekvestionuojama
poeto moralinio autoriteto jėga valstybės istorijoje.

Tradicinės
Lietuvių kalbos dienos

Būtent tarp dviejų iškilių valstybei datų – Vasario
16-osios ir Kovo 11-osios – gimnazijoje 5-us metus vyksta Lietuvių kalbos
dienos (LKD), kurias organizuoja lietuvių kalbos mokytojos Renata Balčiūnienė,
Dana Gecevičienė, Irena Šimanskienė. Kaip visada, pradinių klasių mokytojos su
ugdytiniais taip pat įsitraukė į šį gražia tradicija tapusį renginių ciklą. Nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečio ir poeto Just. Marcinkevičiaus, sakiusio, kad „visa, kas
susiję su kalba, yra šventa“, jubiliejaus kontekste vykstančios Lietuvių kalbos
dienos yra prasminga šios istorinės aktualijos dalis. Jų tikslas – skatinti
aktyviau puoselėti savo kalbą. Šiemet LKD veiklos vėl buvo įvairios ir
natūraliai integruotos į ugdymo procesą, ypač lietuvių kalbos programos turinį.
5-8 klasių koncentre per lietuvių kalbos pamokas buvo skaitomos ir aptariamos
gražiausios lietuvių sakmės, o tokia veikla, integruota su daile, istorija, geografija
ir netgi fizika, skirta paminėti etnologės Pranės Dundulienės 110-ąsias gimimo
metines.

„Lietuvių kalbos tėvu“ vadinamam kalbininkui Jonui
Jablonskiui atminti (šiemet sukanka 160 metų) 5-8 ir I-III g klasių mokiniai su
klasių vadovais, konsultuojami lietuvių kalbos mokytojų, parengė plakatus
„Švari galva – švari kalba“. Informatyvūs, estetiški, kokybiško turinio
plakatai (gera mokomoji priemonė kiekvienam gimnazijos bendruomenės nariui
tobulinti savo kalbėseną) rado vietą gimnazijos fojė ir neabejotinai gali būti
panaudojami kaip netradicinio ugdymo elementas.

Paminint rašytojo Kazio Borutos 115-ąsias gimimo
metines ir pasirinkus gražiausius, prasmingiausius jo romano „Baltaragio
malūnas“ epizodus, pradinėse, 5-8 ir I-II g klasėse surengtas dailyraščio
konkursas, o per pamokas sugrįžta prie romano tautosakiškumo, aptartas meno
santykis su liaudies kūryba.

Vyko ir raštingiausio mokinio konkursas, skirtas
atminti poetą ir kalbininką Antaną Baranauską (sukako 185-eri). Gimnazijos
bendruomenė rašė ir Nacionalinį diktantą. Visą savaitę fojė esančio
televizoriaus ekrane buvo pateikiami taisyklingos  kalbos vartosenos pavyzdžiai iš Valstybinės
lietuvių kalbos komisijos tinklalapio, tad kiekvienas galėjo mokytis taisyklingos
kalbos.

Baigiamajame LKD renginyje kovo 10-ąją dailyraščio,
raštingiausio mokinio konkursų nugalėtojai buvo apdovanoti padėkų raštais.

Karjeros
ugdymo diena gimnazistams

Gimnazijoje vyko 8, I-IV g klasių mokinių susitikimas
su Marijampolės kolegijos atstovais: Studijų ir karjeros skyriaus vadove Ilona
Mulerenkiene, IT ir elektronikos studijų centro vadovu Artūru Lazausku, keletu
kolegijos studentų, tarp jų ir Turkijos Ardahano, Sakarijos universitetų
studentais, studijuojančiais Marijampolės kolegijoje pagal „Erasmus+“ studijų
mainų programą. Buvo pristatytos kolegijos studijų programos, priėmimo tvarka,
valstybės finansuojamų studijų peripetijos, mokiniai atliko karjeros
kryptingumo testą. Atvykusi komanda su mokiniais taip pat  žaidė žaidimą naudodama Kahoot platformą, o
žaidimo nugalėtojus apdovanojo.

Vyko dar vienas susitikimas su buvusiu gimnazijos
mokiniu Mantu Makulavičiumi -VGTU Mechanikos fakulteto komunikacijos
vadybininku, Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros
laboratorijos inžinieriumi, projekto „Ateities inžinerija“ konsultantu. Jis pasidalijo
savo sėkmės istorija, pristatė VGTU bei Mechanikos fakultetą ir studijų
programas, mokiniams pademonstravo realų robotuką ir asmeninį 3D spausdintuvą,
kurį paliko dovanų palinkėdamas tobulėti.

 

Visa integruoto ugdymo diena gimnazijoje buvo
neabejotinai naudinga ir prasminga: mokinių bendrųjų, dalykinių bei karjeros kompetencijų
ugdymas, kultūrinio, istorinio akiračio plėtimas, pilietinio požiūrio
formavimas tampa pagrindu augti patriotiškam žmogui, ateityje dalyvausiančiam
kuriant valstybės gyvenimą.
 


Butrimonių
gimnazijos mokytoja Renata Balčiūnienė


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių