Pranciškus Čivilis trijų bažnyčių klebonas

 Pranciškus Čivilis trijų bažnyčių klebonas

      Pranciškus Čivilis – Varėnos rajono Babriškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios, Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos bažnyčios, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčios klebonas.

   Pranciškus Čivilis  gimė 1957 m. liepos 2 d. Antagaluonės kaime, Molėtų rajone. 1983 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1983 m. įšventintas į kunigus, dirbo vikaru Molėtuose, Alytuje.   1985 m balandžio mėnesį paskirtas Babriškių – Varėnos I parapijos klebonu, kartu aptarnavo Akmens ir Žilinų parapijų tikinčiuosius.

    Klebono P. Čivilio rūpesčiu Senojoje Varėnoje 1991 m.  pradėta statyti ir 1994 m. baigta  nauja bažnyčia, įrengta klebonija, rūsyje – koplyčia, žemutinėje bažnyčios salėje menininkų darbų parodų salė. P. Čivilis įgyvendino projektą  „Bažnyčios navos langų vitražų ciklas čiurlioniška tematika“ (2006),  atnaujino Babriškių ir Akmens parapijų bažnyčias.

   P. Čivilio puoselėjamos bažnyčioje sakralinės muzikos valandos. Daugiausia jos skiriamos M.K. Čiurlioniui pagerbti.

   2000  m. už nuopelnus Varėnos krašto kultūrai P. Čivilis buvo apdovanotas  Varėnos rajono kultūros  ir meno tarybos „Sidabrinės bitės“ ženklu bei rajono savivaldybės premija.   

Kun. P. Čiviliui  suteiktas popiežiaus Jono Pauliaus II ypatingasis palaiminimas už bažnyčios statybą, popiežiaus Benedikto XVI ypatingasis palaiminimas kunigystės 25-mečio proga, Lietuvos šviesuolio vardas, Iškiliausio kaimo dvasininko vardas – tai padėkos už pasiaukojamą darbą, ištikimybę mūsų krašto žmonėms. Kaip ir šv. Pranciškus kunigas rūpestingai globoja benamius gyvūnus. Už prieglobsčio ir pagalbos suteikimą benamiams gyvūnams kun. P. Čivilis 2011 metais buvo apdovanotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsteigtu ženklu „Sekime Šv. Pranciškaus pavyzdžiu“.

    2012 m. vasario 16 d. kleboną kun. P. Čivilį Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.

   2013 m.  Senosios Varėnos 600 metų jubiliejinės šventės metu   klebonui  kun. P. Čiviliui už nuoširdų ir nenuilstamą rūpinimąsi žmonėmis, už kilnius darbus, aktyvią visuomeninę veiklą  buvo suteiktas Garbės piliečio vardas  ir apdovanotas Senosios Varėnos Garbės piliečio medaliu.

    2015 m. kun. P. Čivilio rūpesčiu priešais Senosios Varėnos bažnyčią iškilo skulptūra „Angelas“

(skulptorius Mantas Paulauskas). 2017 m. šešiasdešimties metų sukakties proga P. Čiviliui buvo įteiktas pirmasis Varėnos rajono savivaldybės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“.

                                                                               Parengė  Elena Glavickienė

Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja

                                             


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių