Punios seniūnijoje pagerbti Margio partizanai (video)

 Punios seniūnijoje pagerbti Margio partizanai (video)

Alytaus rajono kultūros centro Punios skyriaus darbuotojai pakvietė pagerbti ir prisiminti žuvusius partizanus prie Dzūkų rinktinės Margio grupės žūties vietos įamžinimo paminklo Aleksandravos kaime Punios seniūnijoje.