Simne atidengta atminimo lenta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” leidėjams ir platintojams (foto+video)

 Simne atidengta atminimo lenta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” leidėjams  ir platintojams (foto+video)

Sekmadienį, kovo 19 d. Simne
(Alytaus r.) atidengta lenta pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronika” (LKBK) leidėjams ir platintojams atminti, už juos aukotos šv. Mišios.
Dalyvavo buvęs LKBK redaktorius ir leidėjas – kardinolas Sigitas Tamkevičius,
taip pat Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kiti aukštieji
dvasininkai.

 

Atminimo lentą inicijavo ir
pagamino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro vadovai  bei darbuotojai, jie dalyvavo šv. Mišiose ir
atminimo lentos atidengimo renginyje.

 

 Centro generalinis direktorius dr. Arūnas
Bubnys apžvelgė pogrindinio leidinio atsiradimo priežastis ir įvertino jo
svarbą.

Video:


 

„Pernai minėjome „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios  Kronikos” išleidimo 50 metų  sukaktį, Seimas
paskelbė 2022-uosius LKBK metais. Ta proga Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos centras atliko įvairių darbų šiai reikšmingai sukakčiai paminėti.
Nusprendėme, kad vienas iš tokių darbų galėtų būti ir atminimo lentos
pagaminimas bei atidengimas ant Simno klebonijos pastato sienos. Tai – mūsų
visų pagarbos ženklas šio pogrindinio leidinio, skelbusio tiesos žodį,
bendradarbiams”,- sakė dr. Arūnas Bubnys. 

 

Padėkos žodį LKBK leidėjams ir
atminimo lentos įrengimo iniciatoriams – Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centrui tarė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas
Vrubliauskas, Simno klebonas Raimundas Žukauskas. 

 

Renginyje dalyvavo gausus būrys
Simno miesto gyventojų, atvyko svečių iš Lietuvos Respublikos Seimo bei
Vyriausybės. 

 

Kardinolas Sigitas Tamkevičius
pašventino atminimo lentą bei pasidalino prisiminimais apie pogrindinio
leidinio rengimą, slaptą platinimą.

 

1972 m. kovo 19 d. būtent Simne parengtas ir išleistas pirmasis
šio pogrindinio leidinio numeris. Žinias rinko, redagavo, spausdino rašomąja
mašinėle ne tik tuo metu Simne vikaru tarnavęs dabartinis kardinolas Sigitas
Tamkevičius, bet ir seserys vienuolės, jiems talkinę parapijiečiai. LKBK rašė
apie okupacinės  sovietų valdžios vykdomą Lietuvos žmonių persekiojimą,
diskriminaciją, tikinčiųjų gyvenimą. 

 

Leidinys tapo labai populiarus, buvo platinamas daugelyje pasaulio
šalių, verčiamas į kitas kalbas. Nors pogrindyje dirbusius redaktorius ir
leidėjus valdžia persekiojo, LKBK gyvavo net 17 metų, buvo išleistas 81 šio
leidinio numeris. Simne LKBK buvo leidžiama 1972-1975 m.


Alytaus rajono savivaldybės informacija


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių