Tarptautinės mokytojo dienos proga padėkos ir garbės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“

 Tarptautinės mokytojo dienos proga padėkos ir garbės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“

Spalio 5 d. Varėnos kultūros centre vyko graži Tarptautinės mokytojo
dienos šventė. Kaip ir kasmet krašto pedagogai susirinko šventiškai ir pakiliai
nusiteikę. Šį kartą jų laukė ne viena šilta bei džiugi staigmena. Vakaras prasidėjo
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos mokinių ir
mokytojų paruošta kompozicija, kurią simboliškai vainikavo žiūrovams išdalinti
obuoliai.

Su profesine švente pedagogus
pasveikino Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Stasė Bingelienė. Ji į mokytojus kreipėsi šiltais žodžiais: „Pirmiausia linkiu
Jums asmeninės gerovės. Tik sveikas ir laimingas žmogus yra kūrybiškas. Linkiu
Jums didelio tikėjimo savo darbo prasme ir verte. Mokytojo profesionalumas,
kompetencija ir nuostatos ugdo mokinių pasitikėjimą, augina pasitikėjimą
Valstybe.“ S. Bingelienė perskaitė ir Seimo nario Juozo Baublio sveikinimą,
kuriame mokytojams buvo linkima vidinės motyvacijos augti kartu su savo
mokiniais ir visuomenės įvertinimo, jog pedagogus lydėtų ieškojimai ir
atradimai, sėkmė ir prasmė kilniame gyvenimo kelyje.

Mokytojus su švente pasveikino
Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta. Laikydamas rankose mokinių įteiktą
obuolį, pastebėjo, jog visi į mokyklą ateiname kaip maži nesunokę obuoliukai ir
mokytojų meilės, kūrybiškumo, įdėtų pastangų bei ilgalaikio darbo dėka užaugame,
įgyjame žinių, tampame atsakingi ir pilietiški, pasirenkame savąjį kelią. Meras
nuoširdžiai padėkojo mokytojams ir įteikė padėkos raštus už nuopelnus ugdant
jaunąją kartą. Šiais metais buvo apdovanoti dešimt aktyviausių mokytojų. Už
mokinių įtraukimą į visuomeninę ir pilietinę veiklą padėkos įteiktos Matuizų
pagrindinės mokyklos mokytojai Rūtai Augustinavičienei bei Varėnos „Ąžuolo“
gimnazijos mokytojoms Renatai Bakulienei ir Ritai Lysenko. Už veiksmingą
bendradarbiavimą su mokiniais, skatinantį nuolatinius mokinių laimėjimus rajone
ir šalyje – Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojui Vytautui Černiauskui ir
Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytojai Aušrelei Kauneckienei. Už ikimokyklinio
ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybišką ugdymą – Žilinų pagrindinės mokyklos
mokytojai Gemai Bankauskienei ir buvusiai Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojai
Genei Kašėtienei. Už kūrybišką darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, už
pagalbą jiems adaptuojantis visuomenėje – Varėnos specialiosios mokyklos
mokytojai Jadutei Akulavičienei. Už dalykinių ir metodinių gerosios patirties
ir inovacijų sklaidą – Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtojai
Linai Alubauskienei. Už priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumo ugdymą –
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio auklėtojai Astai Rimkuvienei.

Tarptautinės mokytojų dienos
proga pirmą kartą Varėnos krašto istorijoje mokytojui įteiktas garbės ženklas
„Už nuopelnus Varėnos kraštui“. Meras A. Kašėta jį įteikė buvusiam rusų kalbos
mokytojui ir aviamodelizmo pradininkui bei puoselėtojui Varėnos rajone Vytautui
Dunderiui. Jis savo darbais garsino Varėnos kraštą, paruošė dešimtis
moksleivių, jaunių ir suaugusiųjų aviamodelių sporto varžybų nugalėtojų ir
prizininkų. A. Kašėta pažymėjo: „Džiaugiuosi, kad ir man teko pažinti Vytautą
Dunderį kaip puikų pedagogą ir žmogų…“

Vytauto
Dunderio nuopelnai dideli, o gyvenimo kelias sudėtingas. Jis gimė 1933 m.
gegužės 9 d. Vaikantonių kaime, Daugų valsčiuje. Su tėvais jam teko patirti
nelengvą tremtinio dalią – šeima 1941 m. birželio 16 d. buvo ištremta į
Altajaus kraštą, o vėliau prie Laptevų jūros, į Trofimovsko salą. Šeimai teko
patirti atšiaurų klimatą ir išgyventi skurdžioje žemėje. Nepaisant sudėtingų
gyvenimo sąlygų, V. Dunderis neprarado vidinės stiprybės. Jis kabinosi į
gyvenimą, mokėsi, o 1956 m. baigė Jakutsko valstybinį pedagoginį institutą ir
įgijo rusų kalbos mokytojo specialybę. Trejus metų dirbo Žigansko vidurinės
mokyklos direktoriumi. Visgi gimtinės ilgesys buvo stiprus, ir 1958 m. V.
Dunderis grįžo į Lietuvą, pradėjo dirbti Nedzingės vidurinės mokyklos mokytoju,
o nuo 1967 m. rugpjūčio 25 d. buvo perkeltas į Varėnos vidurinę mokyklą, kur
dirbo iki 1992 m., kai išėjo į užtarnautą poilsį. Dirbdamas Varėnos vidurinėje
mokykloje, Vytautas susidomėjo aviamodeliavimu, pradėjo gaminti lėktuvų
modelius, subūrė jaunųjų aviamodelininkų būrelį, šiuo sportu „užkrėtė“ ne vieną
dešimtį savo mokinių, išugdė ne vieną čempioną ir prizininką, skynė pergalės
laurus Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1968 m. kaip Varėnos komandos vadovas
dalyvavo respublikinėse pirmenybėse ir čempionatuose. Varėnos komanda –
daugkartinė šalies pirmenybių nugalėtoja. Jo modeliuotojai A. Žilinskas, G.
Vaitekūnas V. Ivančikas – daugkartiniai Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų
aviamodelizmo čempionai, kiti būrelio nariai – prizininkai įvairiose modelių
klasėse. Kai kurie aviamodeliavimo būrelio nariai „užsikrėtė šia liga“ ilgam, o
jų laisvalaikio pomėgis netgi padėjo apsispręsti pasirenkant tolimesnį gyvenimo
kelią. A. Žilinskas, S. Jarmalavičius ir L. Jonys vėliau pasirinko aviatoriaus
specialybę. Prieš penkiasdešimt metų Varėnoje V. Dunderio paleista „gera
aviamodelizmo bacila“ turėjo plačią dirvą ir sėkmingai tarpsta iki šiol.
Kiekvienus metus savivaldybėje pagerbiant mokinius, iškovojusius prizines
vietas įvairiuose konkursuose ir olimpiadose, visada būna apdovanojami ir
Varėnos vardą šalyje sėkmingai garsinę jaunieji aviamodeliuotojai. Už nuopelnus
aviamodelizmui Vytautas Dunderis 1997 m. apdovanotas S. Dariaus ir Girėno
medaliu, o 2013 m – Lietuvos aviaklubo įsteigtu II laipsnio garbės ženklu. Nors
mokytojas jau pensininkas, bet jis dar domisi, kaip sekasi jauniesiems rajono
aviamodeliuotojams, kuriuos moko gaminti aviamodelius ir ruošia varžyboms jo
išugdyti mokiniai.

Tarptautinę
mokytojų dienos šventę vainikavo gražus koncertas. Dainininkė Evelina Sašenko
atliko programą „Meilės istorija pagal Edith Piaff“. Perteikti Paryžiaus dvasią
atlikėjai padėjo talentingi muzikantai – Nerijus Bakula (akordeonas) ir Paulius
Zdanavičius (fortepijonas). Pedagogai labai džiaugėsi šiltu renginiu ir
nuoširdžiu dėmesiu jiems.
 

 

Solveiga Žukienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė

 

 

 
 


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių