Tautiška giesmė Marcinkonyse skambėjo plazdant dvidešimt trims trispalvėms

 Tautiška giesmė Marcinkonyse skambėjo plazdant dvidešimt trims trispalvėms

Rūta Averkienė

Šiais metais Valstybės diena Marcinkonyse buvo minima tikrai prasmingai ir įsimintinai. Kaime gimė graži tradicija – Šv. Mišių metu pašventintos dvidešimt trys trispalvės po Tautiškos giesmės giedojimo buvo padovanotos kaimo gyventojams, vėliau bendruomenės nariai rinkosi prie arbatos puodelio pabendrauti klebonijoje.

Prieš Šv. Mišias klebonijoje buvo demonstruojamas jautria gaida kaimui ir jo gyventojams nuskambėjęs prieš septyniolika metų alytiškės lietuvių kalbos mokytojos Danutės Šalaševičienės sukurtas filmas apie Marcinkonių ansamblį bei kaimo tradicijas. Vėliau visi rinkosi į Šv. Mišias Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčioje, kurias už marcinkoniškius bei Lietuvą aukojo Dubičių parapijos klebonas Almantas Kibirštis. Jis kvietė įsisąmoninti ir suprasti šios garbingos dienos svarbą. Skaitydamas Evangeliją, kunigas sakė, kad joje yra panašumų su mūsų tautos istorija. Klebonas linkėjo tikros vienybės, tikro pareigingumo, kvietė auginti šitą pareigos jausmą ir perduoti kitiems, kad visi suprastų, jog pirmiausia Tėvynei reikia kažką prasmingo padaryti. 

Bendrai maldai susirinko daugiau kaip šešiasdešimt įvairaus amžiaus marcinkoniškių ir svečių, jaunimas Šv. Mišių metu išsirikiavo su trispalvėmis, kurios vėliau buvo pašventintos.

Po Šv. Mišių visi rinkosi prie bažnyčios kalno papėdėje stovinčio prieš devynetą metų pastatyto paties didžiausio ir originaliausio Lietuvoje kryžiaus. Čia plevėsuojant trispalvėms, buvo sugiedotas šalies himnas, Vinco Kudirkos sukurta „Tautiška giesmė“. 

Renginį organizavusi Marcinkonių bendruomenės pirmininkė Rimutė Avižinienė dėkojo visiems susirinkusiems į šią gražią akciją, kuri sujungė šimtus tūkstančių žmonių Lietuvos miestuose ir miesteliuose bei užsienio lietuvių bendruomenėse. 

Su Valstybės diena pasveikino Marcinkonių seniūnijos seniūnas Vilius Petraška. „Nuoširdžiai sveikinu Jus su gražia mūsų Valstybės švente. Labai džiugu, kad marcinkoniškiai gerbia savo tėvelių tradicijas ir kasmet vis gausiau susirenka į valstybines šventes, giedoti Tautinės giesmės, pabendrauti. Linkiu jums gražių šventės akimirkų“, – linkėjo seniūnas.

Vėliau Marcinkonių K. Nasvyčio ir Šilo gatvių gyventojams buvo iškilmingai įteiktos dvidešimt trys trispalvės, kurias dovanojo iš Marcinkonių kilęs, o dabar nemažai laiko gimtojoje sodyboje praleidžiantis ir aktyviai į bendruomenės gyvenimą įsiliejantis Vytautas Paulaitis. Prieš trejetą metų, minint dvidešimt penktąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines, Valstybės dienai jis sugalvojo prasmingą akciją – Marcinkonių kaimo pagrindinės Miškininkų gatvės gyventojams padovanojo dvidešimt penkias trispalves. Praėjusiais metais prasminga akcija buvo pakartota ir trispalvės padovanotos keturiasdešimt penktąsias ansamblio metines švenčiantiems Marcinkonių etnografinio ansamblio dalyviams. „Kad marcinkoniškiai jas iškeltų įvairių švenčių proga, ir kad Marcinkonis gausiai  lankantys svečiai ir turistai žinotų, jog čia gyvena tikri patriotai. Juk Tėvynės meilė prasideda nuo savo kiemo. Turime puoselėti gražias savo tėvų tradicijas ir po savęs jas palikti savo vaikams“,– sakė V. Paulaitis.

Trispalves dovanų gavę marcinkoniškiai nuoširdžiai dėkojo jas dovanojusiam Vytautui Paulaičiui.

Po vėliavų įteikimo žmonės neskubėjo skirstytis. Marcinkonių etnografinio ansamblio dainininkai padainavo dar keltą dzūkiškų dainų, o vėliau visi rinkosi į kleboniją pavakaroti prie arbatos puodelio. Jie bendravo ir kalbėjo apie tai, jog Lietuvos himno giedojimas – išties geras pilietiškumo skatinimas, dalijosi pasiūlymais, kokių gražių idėjų sugalvoti kitų metų Valstybės dienai.


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių