Vėl startuoja Šviečiamoji gyvulininkystės programa vaikams ir jaunimui

 Vėl startuoja Šviečiamoji gyvulininkystės programa vaikams ir jaunimui

Žemės ūkio ministerija kartu su Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos šiemet vėl įgyvendins Šviečiamąją gyvulininkystės programą, skatinančią vaikus ir jaunimą domėtis gyvulininkyste. Ugdymo įstaigos, norinčios dalyvauti programoje, kviečiamos teikti paraiškas vasario 1-23 d.

Programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams (I modulis); pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams (II modulis); pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis).

Programos įgyvendinime dalyvauja:

– penkiolika I modulio švietimo įstaigų,

– penkiolika II modulio švietimo įstaigų;

– dešimt III modulio švietimo įstaigų.

Vienoje programos dalyvių grupėje gali būti ne daugiau kaip 25 ir ne mažiau nei 20 vaikų. Paraiškas dalyvauti programoje gali teikti visų šalies apskričių ugdymo įstaigos. Kiekviena jų gali teikti vieną paraišką.

Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis, darnios gyvulininkystės principais įgyvendinant tvaraus ekonomikos augimo strategiją – Europos žaliąjį kursą, gyvulininkystės specialistų rengimu bei darbo šioje srityje galimybėmis.

Pareiškėjas turi teikti paraišką Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklių 16-18 punktuose nustatyta tvarka.

Svarbi informacija dėl paraiškų pildymo ir pateikimo

Norintys dalyvauti programoje turi užpildyti paraiškos formą Šviečiamajai gyvulininkystės programai įgyvendinti ir pateikti elektroniniu paštu gyvulininkyste@zua.lt.

Kartu su paraiška būtina pridėti asmens, atsakingo už programos modulio įgyvendinimą, gyvenimo aprašymą. Pareiškėjas su paraiška gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

Programos įgyvendinimo laikotarpio pabaiga – 2024 m. lapkričio 29 d.

Kaip atrenkami programos dalyviai

Pareiškėjai (ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigos, pradinio arba pagrindinio ugdymo įstaigos), pateikusios nustatytos formos paraišką, vertinamos atsižvelgiant į pirmumo vertinimo kriterijus:

  • Pareiškėjas pirmąjį kartą teikia paraišką dalyvauti programoje;
  • Pareiškėjas praėjusiais metais nepatvirtintas programos dalyviu ir ankstesniais metais nedalyvavo joje;
  • Pareiškėjo prisidėjimas nuosavais ištekliais (technologine, kompiuterine įranga ir kt.);
  • Pareiškėjo iniciatyva žemės ūkio veiklos subjekto įsitraukimas į programos modulio įgyvendinimą;
  • pareiškėjo vykdoma ir (arba) vykdyta veikla ir patirtis gyvulininkystės srityje (išskyrus pareiškėjo dalyvavimą ankstesniais metais šioje programoje).

Daugiau informacijos teikia:

Neringa Janušauskienė, Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Mokymo organizavimo skyriaus specialistė,  tel. 8 618 41969 el. p. n.janusauskiene@litfood.lt arba gyvulininkyste@zua.lt

Lina Šimonienė, Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyriaus patarėja, tel. (8 5) 239 8470, el. p. lina.simoniene@zum.lt.

Programa įgyvendinama vadovaujantis Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-903 „Dėl Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių