Vilkai moko jauniklius ieškoti grobio ir pjauna ūkininkų galvijus

 Vilkai moko jauniklius ieškoti grobio ir pjauna ūkininkų galvijus

Alytaus rajone jau gaunama pranešimų dėl vilkų padarytos žalos. Per praėjusias dvi savaites vilkai buvo įsisukę Daugų ir Raitininkų seniūnijose. Papjautos ne tik avys, bet ir stambūs galvijai. 

Alytaus rajono savivaldybė rekomenduoja ūkininkams saugoti savo gyvūnus, sudaryti jiems sąlygas pasislėpti uždarose pastogėse, į kurias vilkams patekti būtų sunkiau, o, jeigu yra galimybė, parginti nakčiai gyvulius iki namų. Aptvarai, kurie nėra aukšti ir į žemę neįkasti (elektrinis piemuo, elektrinis tinklas) vilkui – ne kliūtis. Manoma, kad vilkai jau pradeda mokyti šių metų jauniklius medžioti,  ieškotis grobio, susidoroti su užpulta auka.

Savivaldybė ragina žmones imtis kuo efektyvesnių apsaugos priemonių, kurioms galima gauti finansinę paramą, o medžiotojai atkreipia dėmesį, kad vilkai, pasisekus medžioklei, dažnai grįžta į tą pačią vietą. Pernai daugiausia avių vilkai papjovė Punios seniūnijoje. 

„Avių, danielių, ožkų laikytojai turi būti budrūs, saugoti juos, įrengti prevencines apsaugos priemones“, ؘ – sako Žemės ūkio skyriaus vedėja Irma Stenionienė.

 Jeigu ūkininkai tinkamai pasirūpintų savo gyvulių apsauga naktį, o avys ir veršeliai būtų laikomi tvartuose, galvijai – suginti į saugius aptvarus, tai vilkų antpuolių žala gerokai sumažėtų. Netgi galvijų aptvaruose specialistai siūlo įrengti nuo vilkų saugančias tvoras, elektrinius „piemenis“ bei  signalizacijos sistemas. 

Alytaus rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisija primena, kad ūkininkai, norintys gauti vilkų ir kitų medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimo kompensaciją, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo rašytiniu prašymu dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo kreiptis į savo seniūną bei informuoti komisiją. 

Žala kompensuojama, jei gyvūnai buvo paženklinti ir registruoti, buvo taikytos prevencinės apsaugos priemonės. Apie ūkinio gyvūno gaišimą ar skerdimą savo reikmėms ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio būtina pranešti Veterinarijos ir maisto tarnybos teritoriniam skyriui. Nugaišusių ūkinių gyvūnų ausų įsagai neišimami, pasai turi būti grąžinami juos išdavusiai įstaigai. Žalą kompensuoja Aplinkos apsaugos ministerija iš specialiosios rėmimo programos. Parama vienam gavėjui gali siekti iki 5 000 eurų iš Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.

Ūkininkai sako: jeigu vilkai išpjauna keliolika galvijų, tai nuostoliai siekia dešimtis tūkstančių eurų. Pasitaikė, kad vienam ūkininkui vilkai papjovė 50 avių, ir tokiu atveju jokia parama neatlygins patirtų nuostolių.

Vilkai priskiriami prie saugomų laukinių gyvūnų, juos medžioti galima nuo spalio 15 iki balandžio 1 dienos pagal nustatytas kvotas, tačiau dėl realaus vilkų skaičiaus Lietuvoje nesutariama, manoma,  kad jų yra gerokai daugiau negu oficialiai skaičiuojama.

Alytaus rajono savivaldybės informacija
Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių