Butrimonių gimnazija vėl pasipuošė nugalėtojos laurais

 Butrimonių gimnazija vėl pasipuošė nugalėtojos laurais

Ką tik pasibaigė nacionalinio Mokyklų
edukacinių erdvių konkursas, skirtas geriausiai savo edukacines erdves
kuriančiai ir naudojančiai mokyklai 2020 metais išrinkti.

Butrimonių gimnazija, daug metų tikslingai
kurianti ir puoselėjanti edukacines erdves, jau penktą kartą tapo nacionalinio
Mokyklų edukacinių erdvių konkurso I vietos laimėtoja. Toks kruopštaus,
kūrybiško ilgamečio darbo įvertinimas nacionaliniu lygiu – dar vienas svarus
gimnazijos pasiekimas. Finale dalyvavo 80 mokyklų ir Butrimonių gimnazija
nugalėjo bendrojo ugdymo mokyklų A kategorijoje (mokyklos, bent kartą
laimėjusios konkurse).

Inicijuotas Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijos konkursas organizuojamas Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro kas dvejus metus. Konkurso tikslas – aktyvinti tikslingą
mokyklų edukacinių erdvių kūrimą bei kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo
procese, skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą, ugdyti jų aplinkosaugos ir
bendrąsias vertybes.

Nugalėtojus išrinko nacionalinė edukacinių
erdvių vertinimo komisija, vietose apžiūrėjusi finaliniam konkurso etapui
pateiktas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves. Komisija puikiai
įvertino   Butrimonių gimnazijos erdvių
atitiktį pagal daugybę konkurso nuostatų kriterijų.

Gimnazija kuria edukacines erdves
vadovaudamasi Geros mokyklos koncepcijoje akcentuojamu ugdymo(si) aplinkos
dinamiškumo, atvirumo ir funkcionalumo principu, o edukacijai kūrybingai ir
tikslingai naudojami įvairūs mokyklos aplinkos komponentai. Kadangi gimnazija
plečia fizinį aktyvumą skatinančių priemonių įrengimą, daug dėmesio skiria sveikatą
stiprinančių ir mokančių ją saugoti erdvių sukūrimui, nuo 2020 metų vasario
mėnesio jau turi ne tik sveikatą stiprinančios, bet ir aktyvios mokyklos
statusą.

Butrimonių gimnazijos penktą kartą iš
eilės laimima nacionalinio Mokyklų edukacinių erdvių konkurso  I vieta – sutelkto bendruomenės darbo
rezultatas: į edukacinių erdvių kūrimo veiklą įsijungia visa bendruomenė, aktyviai
inicijuojama gimnazijos direktoriaus Valdo Valvonio, – mokytojai,
aptarnaujantis personalas, mokiniai bei jų tėvai, seniūnija, Butrimonių
bendruomenė “Šviesa”.


Tokioje tikslingai sukurtoje mokyklos
aplinkoje ugdymo procesas sudaro sąlygas mokinių patyriminio ugdymo(si)
plėtotei tobulinant įvairias kompetencijas.

Butrimonių
gimnazijos mokytoja Renata Balčiūnienė